Sayı 9 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Hemşirelik geçmişte “düşünen bir meslek olmaktan çok yerine getiren bir meslek” olarak görüldüğünden hemşirelerde becerikli iş yapmaya değer verilmiş ve bu şekilde çalışan hemşireler ödüllendirilmiştir. Günümüzde ise bakımda geleneksel uygulamalardan uzaklaşılarak, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış bilgiyi kullanmaya doğru gelişen bir değişim gerçekleşmiştir. Ayrıca artan nüfus, karmaşık sağlık bakım gereksinimleri, hasta güvenliği ve bakım maliyeti gibi kavramların öneminin gün geçtikçe artması, kaynakların en uygun şekilde kullanılarak daha çok kişiye nitelikli bakım sağlamaya yönelik uygun bir yaklaşım ihtiyacını arttırmış, buna en uygun yaklaşım olarak kanıta dayalı uygulamalar gösterilmiştir.

Sağlık meslekleri içinde ilk ve en geniş uluslararası örgütlenme olan Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), 2009 yılı temasında “Bakımın Kaliteli Olması İçin, Toplumlara Kaliteli Hizmet Sunulabilmesi İçin: Hemşirelik Bakımında Yenileşim” konusunu tartışırken, 2012 yılı temasında da kanıttan uygulamaya geçilmesinin önemini vurgulamıştır.

Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması bakım kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek, klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak, bakımı standardize etmek ve hemşire memnuniyetini artırmak gibi sonuçlar açısından da önemlidir. Kanıta dayalı uygulamalar hemşirelik uygulamalarının bilimselleşmesini ve profesyonelleşmesini sağlamaktadır.

Ataç konusu olarak belirlediğimiz “Kanıta Dayalı Uygulamalar” konusunda farklı alanlardan çalışma ve iyi uygulama örnekleri bulacağınız bu sayımızda bu kanıtları uygulamalarınıza yansıtacağınızı düşünüyoruz. Ayrıca bu sayımızdaki yazılarımızın akademik ve klinik ortamların işbirliği içerisinde gerçekleştireceği yeni kanıt temelli uygulamalara yol gösterici olacağına inanıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla.
PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLU