Sayı 6 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Bu sayımızda özellikle hemşirelik lisans eğitimine başlayarak, hemşirelik mesleğine adım atan siz değerli öğrencilerimize hitaben editör yazısını oluşturmak istedim. Editör yazısını hazırlamak, “makineler ile uğraşmak istemiyorum, insanlar ile uğraşmak istiyorum” diyerek mühendislik eğitimini bırakıp, büyük bir heyecanla hemşirelik eğitimine başladığım günleri hatırlamama neden oldu. Eğitim hayatınıza başladığınız bu anlamlı zamanlarda, üniversite eğitimi almanın önemini ve amacını kavramanız son derece önemlidir. Uzun zamandır üniversiteli olmak için yapmış olduğunuz çalışmaların sonucunu alarak başardınız ve üniversite öğrencisi olmanın heyecanını, mutluluğunu ve onurunu yaşıyorsunuz.  
Hemşirelik mesleği çok özel bir meslektir, eğitim ve öğrenim yaşantınız boyunca sorgulayan, eleştiren ve kendini daha iyi noktaya taşımak için çaba gösteren bireyler olmanızı gerektirmektedir ve bu süreçte sizleri her aşamada destekleyen değerli hocalarınıza da önemli sorumluluklar düşmektedir. Eğitim yaşantınız süresince bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilerek, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede hemşire olarak sorumluluk alanlarınıza giren bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik gibi rolleri etkin olarak gerçekleştireceğinize inanıyorum.

Sevgili Öğrenciler,

21. yüzyılın en gözde ve güzide mesleklerinden biri olan hemşirelik mesleğine ilk adımını atan kişiler olarak sizler, bilim ve teknolojiyi kullanan, demokrasiye, insan haklarına saygılı, erdemli, sorunlara neden-sonuç ilişkisi içinde çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, etik ve ulusal değerlere bağlı, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan, sağduyulu, çağdaş bireyler olarak yetişeceksiniz. 
Sizlerin bu sorumluluk ve bilinci her zaman taşıyacağınıza, ülkemiz hemşireliğinin gelişimine büyük katkılarınızın olacağına inancım sonsuzdur. Eğitim yaşantınızda sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Sevgilerimle...
“Hiçbir rüya çok büyük, hiçbir yenilik başarılamaz; hiçbir sınır ulaşılamaz değildir.”

John S. Herrington
PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Öğrenciler


Sağlıkla dergisi ekim sayısında, sizlerle yeniden birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Her sayfasında ilgiyle ve zevkle okuyacağınız içeriklerle sizlere ulaşmayı hedefleyen derginin bu ayki ataç konusunu, “Küresel Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar” olarak belirledik. Kronik hastalıklar, ister gelişmiş ister gelişmekte olsun, tüm dünya ülkelerinde ciddi önlemler alınmasını gerektiren sağlık sorunlarıdır. Sağlığı geliştirme gibi maliyeti düşük ancak etkinliği yüksek uygulamalarla, birçok kronik hastalığın önlenmesi mümkün olabilmekteyken hâlâ kronik hastalıkların, sakatlık, yetersizlik ve erken ölümlerin en önemli nedeni olma özelliğini koruması, dikkatlerin kronik hastalık yönetimi ve sağlığı geliştirme kavramlarına odaklanmasını gerektirmektedir. Bu açıdan derginin ataç bölümünde yer alan makalelerde, genel bir çerçeve oluşturmaya katkı sağlayacak kapsamda kronik hastalıklar ve sağlığı geliştirme kavramını, kronik hastalıkların yarattığı ekonomik kayıplar penceresinden bakarak maliyet analizi kavramını, kronik hastalık-beslenme ilişkisinden hareketle sağlıklı besin üretme süreçlerini ve kronik hastalık yönetim modeli örneklerinden hareketle web destekli, hasta öğretim etkinliğini değerlendiren bir içeriği siz okurlarımızla paylaşıyoruz. 

Bu önemli iki kavramı, farklı disiplinlerin bakış açısıyla bütünleştirerek sunmayı amaçladığımız makalelerinin hazırlanmasında sorumluluk alan ataç bölümü yazarlarına teşekkür ediyorum. Yoğun bir emekle hazırlanan dergi içeriğinin, tüm okurlarımızda ilgi çekici ve geliştirici bir yansıması olması dileklerimle.

Sevgi ve saygılarımla...  
PROF. DR. HATİCE TEL AYDIN