Sayı 10 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Birey yaşam siklusu çerçevesinde intrauterin dönemden başlayarak, çocukluk, ergenlik, erişkinlik, yaşlılık gibi farklı dönemlerden geçmekte ve bu dönemlerden her birinde bir takım fiziksel, ruhsal ve sosyal farklılıklar yaşamaktadır. Yaşanan bu farklılıklar, bir yandan bireylerin üretkenliğini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan da onları ruh sağlığı sorunlarına daha yatkın hâle getirmektedir. Tüm dünyada nüfusun yarısını oluşturmalarına rağmen, cinsiyetlerinden dolayı kadınlar şiddete, ayrımcılığa, çeşitli hastalıklara ve psikososyal sorunlara daha fazla maruz kalmaktadır. Menstrual sorunlar, gebelik, doğum ve ailenin diğer bireylerin bakımını üstlenme gibi durumlar kadının gündelik streslerini arttırmaktadır. İş hayatına kadınlar erkeklere oranla daha az katılmakta ve daha az kazanmaktadırlar. Yaşlanmaya bağlı sorunlar kadınlar için hem bedensel hem de psikososyal açıdan zorlayıcı olmaktadır. Bireylerin ruhsal durumlarını etkileyen tüm değişkenleri değerlendirmeye yönelik hemşirelik hizmetlerinin sağlanması önemlidir.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülsüm Ançel ve Niğde Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Figen Arı İnce  bu sayımızın ataç teması olan “Ruh Sağlığına Yönelik Şiddet”  konusundaki  bilimsel bilgi ve gelişmeleri bizlerle paylaşacaklar.  Dergimize bilimsel yazıları ile katkıda bulunan akademik ve klinik alanda çalışan değerli meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyor, katkılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.

Saygı  ve sevgilerimle…

PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli meslektaşlarımız ve öğrenciler,

Sağlıkla dergisinin Mart sayısında sizlere günümüzde ciddi bir insan hakları ve halk sağlığı sorunu olan “şiddet” konusu ile sesleniyoruz. Biz bu sayıda, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanıyla ilgili, ataç konusu olarak belirlediğimiz “şiddet” konusunda makalelerin yanı sıra, hemşirelikte gelişmeler sayfasında “Sanat Psikoterapisi ve Hemşirelik” başlıklı,  ilginizi çekecek bir yazıyı, bir hemşire ve bir öğrenci anısını sizlerle paylaşmayı ve Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneğini tanıtmayı amaçladık. Daha çok kişilerarası alanda şiddetin nedenleri ve önlemeye yönelik olarak “Şiddetin Soy Kütüğüne İlişkin Psikolojik Bir Betimleme”,  “Aile İçi Şiddet” ve “Şiddet ve Hemşirelik Yaklaşımları”, başlıklı makalelerle temel bir çerçeve çizmek istedik. Siz sevgili öğrencileri çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle de, “Öğrenci Hemşireye Yönelik Şiddet” konusunda bir yazıyı da bu sayımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Değerli okuyucular, Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre yirminci yüzyılda şiddet nedeniyle 191 milyon kişi yaşamını yitirmiştir. Şiddet hem bireysel çapta hem de küresel çapta, uluslar arası politikalarla farklı içerik, yoğunluk ve süreklilikte dünyamızda… Ancak, şiddeti yaratan da yok edecek olan da biz insanlar olduğumuza göre, şiddeti önleme ve şiddetle mücadele etmek için öncelikle şiddetin nedenlerini anlamak zorundayız. Biz hemşireler, insanların en mahrem iç dünyalarına kadar ulaşmada eşsiz olanaklara sahip olan meslek grubu olarak,  şiddeti önleme, şiddet mağdurları ve saldırganlarının rehabilitasyonunu sağlama ve şiddetle ilgili politika geliştirmede önemli ve çok stratejik bir konumdayız. Şiddetle mücadele herkesin işidir. Yararlı olması dileğiyle…
Bu sayıda ataç konusunda çok değerli yazarlara ve Sağlıkla Dergisi ekibine içtenlikle teşekkür ederiz. Saygılarımızla…

Telafisi olmayan hatalardan uzak, güvenli yarınlar dileği ile...

DOÇ. DR. GÜLSÜM ANÇEL
YRD. DOÇ. DR. FİGEN ARI İNCİ