Sayı 8 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Hemşireliğin bağımsız bir meslek olarak kendi kendini yönetmesi ve kendi kararlarını kendisinin verebilmesi gerekir ki işte bu noktada hemşirelikte problem çözmenin, girişimciliğin ve liderliğin önemi bir kat daha artmaktadır. Bu özelliklerin gelişmesi ise ancak iyi bir yönetim ve eğitim aracılığıyla gerçekleşebilecektir. Hemşireler, sergiledikleri profesyonel davranışlarıyla amaçlara ulaşabilir ve sistemi etkili kılabilir.

21. yüzyılın hemşirelik mesleği eğiticileri, uygulayıcıları ve yöneticileri olarak bulunduğumuz çağda hemşirelik mesleğimizi arzu ettiğimiz geleceğe doğru ilerletmek ve geleceğe taşımak için, iyi liderler yetiştirmek ve liderlik davranışlarını öğretmek, öğrenmek ve geliştirmek zorundayız.

Mükemmelliği siz ancak;

bakıma, başkalarının düşünebildiğinden daha fazla önem vererek,

başkalarının düşündüğü güvenli yollara göre daha fazla risk alarak,

başkalarının düşündüğünden daha fazlasını hayal ederek,

başkalarının düşündüğünden daha fazlasının mümkün olacağını umut ederek yakalayabilirsiniz.

Bu sayımızın ataç teması olan “Hemşirelikte Yönetim-Örgütsel Davranış Konuları: motivasyon, liderlik, çatışma yönetimi, disiplinler arası etik” konusunda İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytolon YILDIRIM, bilimsel bilgi ve gelişmeleri bizlerle paylaşacaktır. Dergimize bilimsel yazıları ile katkıda bulunan değerli akademik ve klinik alanda çalışan meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyor, katkılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.

Saygı ve Sevgilerimle...
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Merhabalar,

Sağlıkla Hemşirelik dergisi olarak bu sayının ataç bölümünü, Yönetim Bilimi’nin “Örgütsel Davranış” konularının bir kısmından oluşturduk. Örgütsel davranış ya da örgütlerde davranış, birey ve grupların organizasyon içinde nasıl davrandıkları, davranışlarının nedenleri ve davranışlar arasındaki ilişkiler ile bu ilişkilerin kurulmasında kullanılan araçlarla ilgili bir kavramdır. Birey ve grup davranışlarının incelenmesi, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji gibi sosyal içerikli bilim dalları ile yakın ilişkilidir ve yönetime bu açıdan önemli katkı sağlar. Yöneticiler,  bireylerin organizasyon amaçları doğrultusunda davranmalarını sağlayan kişilerdir. Öncelikle kendilerini ve daha sonra çalışanları iyi anlamak ve tanımak zorundadırlar. Çünkü yöneticiler, başkaları aracılığı ile iş gören ve başarıları başkalarının performansı ile ölçülen yegâne meslek üyeleridir. Temel işlevleri, çalışanların davranışlarına organizasyon amaçları doğrultusunda yön vermek, yönetmektir. Ataç bölümünde ele aldığımız “motivasyon” konusu, yöneticilerin çalışan davranışlarına yön vermede yararlanacakları en önemli araçlardan biridir. Diğer yandan günümüzde hızla değişen çevresel faktörler karşısında organizasyonlar, bu değişime aynı hızla uyum sağlama ya da değişimi başlatma gibi önemli sorumluluklar üstlenirler. Bu yönde başarıları, değişimi etkin bir şekilde yönetmeleri ile sağlanabilir. Yönetim, kişiler arası ilişkilere temelli bir iş birliği sürecidir. Yöneticiler, organizasyon içinde çeşitli nedenlere bağlı ortaya çıkan kişiler arası ya da gruplar arası çatışmalarla da karşı karşıya kalırlar. Zamanında ve uygun çözüm yöntemleri ile çatışmaya müdahale edilmediği durumlar, organizasyon açısından olumsuz, önü alınamaz sonuçlar yaratabilir. Çalışanların organizasyonla ilişkileri ve örgüte bağlılıkları, yöneticilerin davranışlarından ve izledikleri yönetsel politikalardan etkilenmektedir. Yöneticiler, olumlu örgüt atmosferi sağlayacak önlemleri almak durumundadırlar. Çalışan davranışlarını amaca yöneltme ve tüm yönetsel süreçlerde yöneticiler karar vermek durumundadırlar. Çeşitli aşamalardan oluşan, her kademede yönetici için gerekli olan karar verme, organizasyon açısından yaşamsal öneme sahip ve zorlu bir süreçtir. Ataç konularımız, yönetici ve yönetici adaylarının sıklıkla karşı karşıya kaldıkları örgütsel davranış konularından seçilmiştir.

Siz değerli okurlarımıza yararlı olması dileklerimle...               
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM