Sayı 22 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tipidir. Erken semptomlardan biri hafıza kaybıdır. Bu hafıza kaybı, geçmiş hafızanın korunduğu, hastalığın ilerlemesi ile birlikte sıklıkla telaffuz edilmeye başlanan küçük unutkanlıkların başlaması şeklindedir. Bozukluğun ilerlemesi ile bilişsel (kognitif) yeteneklerdeki kayıp, frontal ve temporal lob işlevleri ile ilişkili, dil alanlarında işlev kaybı (afazi), beceri gerektiren hareketlerde işlev kaybı (apraksi) ve tanıma fonksiyonlarında bozulmaya doğru uzanım göstermeye başlar.

 

Bu sayımızda ataç temamızı “Alzheimer” konusu oluşturmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın bu sayımızın ataç editörüdür.

 

Saygı ve Sevgilerimle...

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli okurlar,

İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan Alzheimer hastalığı, yaşlanan dünyanın en önemli ve öncelikli sorunu olmaya aday bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı sinsi başlangıç göstermekte, hastalık sürecinde bellekte, yargılama kapasitesinde, konuşma becerisinde kayıplar meydana gelmekte, uyum ve yönetimsel işlev bozuklukları ortaya çıkmaktadır.  Zaman geçtikçe hastalık, davranış ve kişilik değişikliklerine,  fiziksel fonksiyon kaybına ve tam bir bağımlılık durumunun yaşanmasına yol açmaktadır.

Bireysel olarak bir çok kişinin zihninde “Acaba Alzheimer  hastası mıyım?”, “Alzheimer hastalığından kendimi nasıl koruyabilirim?”, soruları yoğunlaşırken; bilim dünyasında da “Alzheimer hastalığının erken tanısı nasıl gerçekleştirilebilir?”, “ Alzheimer hastalığı nasıl önlenir?”,  “Alzheimer hastalığı nasıl tedavi edilebilir?”, “Alzheimer hastalığının başlaması nasıl geciktirilebilir?” sorularına cevap bulmaya yönelik araştırma projeleri yoğunluk kazanmıştır. Aslında bu sorular ağırlıklı olarak hastalığın klinik seyrinden ve tam olarak tedavi edilememesinden kaynaklanan kaygıların bir sonucudur.

Alzheimer hastalığının tam olarak tedavi edilememesi uygun ve yeterli bakım uygulamalarını önemli hâle getirmektedir. Bu uygulamalar hastanın yaşam kalitesini sürdürmeye, günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonelliğini en üst düzeyde tutmayı sağlamaya, bilişsel, duygusal ve davranışsal durumunu iyileştirme/geliştirmeye, daha güvenli bir ortam/çevre oluşturmaya, uygun şekilde sosyal etkileşimlerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Bununla birlikte demansın etkileriyle baş edebilmek için hastanın sağlık ve bilişsel durumunun düzenli olarak izlenmesi, hasta ve aileye eğitim ve destek sağlanması, uygun farmakolojik ve nonfarmakolojik yaklaşımların uygulanması da gerekmektedir. Dergimizin bu ayki ataç bölümünde,  çok kapsamlı bir konu olan Alzheimer hastalığını; en temel hastalık bilgileri, Alzheimerli hastanın hemşirelik bakımı ve  bakım verenlerin yaşadıkları güçlükler çerçevesinde sunmayı hedefledik. Bununla birlikte “olgu sunumu” bölümümüz için Alzheimer hastasına informal bakım verenlerin güçlendirilmesinde hemşirenin rolünü ve etkisini tanımlamayı hedefleyen bir olgu sunumu hazırladık. Son derece kapsamlı bir konuyu olabildiğince özetleyerek sınırlı ataç sayfaları içine yerleştirmeye çalıştığımız bu sayının, tüm okuyucularımıza yaralı olmasını diler,  yazılarıyla ataç konusuna katkı sunan tüm yazarlara teşekkür ederim.

 

Prof. Dr. Hatice TEL AYDIN