Sayı 11 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Öğrenciler,

Basınç ülserleri, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve pek çok sağlık sorununa neden olan önemli bir problemdir. Tedavi ve bakımda temel amaç bireyde basınç ülseri gelişmemesidir. Ancak, spinal kord yaralanması yaşayanlar, obez ve bariyatrik cerrahi uygulananlar ve  palyatif bakım gereksinimi olan hastalar ile kritik hastalar, bebekler ve çocuklar basınç ülseri gelişimi açısından risk grubunda yer alırlar. Basınç ülserlerinin önlenmesi ve tedavisinde uygulanan tedavi ve bakım konusunda güncel gelişmelere yönelik bu sayımızda ayrıntılı bilgi bulacaksınız. Ayrıca bu konuda daha ayrıntılı bilgi ihtiyacı olan meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize  Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği Derneği tarafından Türkçeye çevirisi yapılan  “Basınç Ülserlerini Önleme Kılavuzu”nun da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. (European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: quick reference guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.)


Sağlıkla dergimizin bu ay ataç konusunu “Basınç Ülserleri” oluşturmaktadır. Konu editörümüz Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Dilek Sarı bu konuda bizlere ayrıntılı bilgiler verecektir. Ayrıca diğer konu editörlerimiz de ataç konusuna kendi alanlarında katkıda bulunacaklardır. Ataç editörümüze, diğer alan editörlerimize ve dergimize çok değerli katkıları bulunan danışma kurulu üyelerimize her sayıda daha da iyiye ulaşmayı hedefleyen Sağlıkla dergisine verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla...
PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Sağlıkla dergisi Nisan sayısında, sizlerle yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Dergimizin bu sayısındaki ataç konusunu, ilk kez Mısır mumyalarında tanımlanmakla birlikte bilimsel anlamda 19. yüzyıldan itibaren ele alınan “Basınç Ülseri” olarak belirledik. Basınç ülseri, akut veya kronik sağlık problemi olan tüm hastalarda sık karşılaşılan, bireylerin ciddi ağrı yaşamalarına, hastanede kalış sürelerinin uzamasına, tedavi giderlerinin artmasına, daha uzun ve daha fazla hemşirelik bakımına ihtiyaç duyulmasına, bireylerin yaşam kalitesinin bozulmasına ve ölüm riskinin artmasına yol açan önemli bir problemdir. Büyük oranda önlenebilir olmasına karşın sağlık bakım sisteminde hâlâ sorun olmaya devam etmektedir. Literatürde bakım alanlarında kanıta dayalı uygulamalarla, özellikle risk değerlendirme, erken dönemde uygun hemşirelik girişimleri ve önleyici girişimler gibi tedbirlerle basınç ülseri insidansının önemli oranda azaltılabileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda “Basınç Ülserlerinin Sınıflaması”, “Basınç Ülserinin Etiyolojisi ve Fizyopatolojisi”, “Basınç Ülseri Oluşumunu Etkileyen Risk Faktörleri” ve “Basınç Ülserlerinin Önlenmesi” başlıklarını taşıyan makaleler siz okurlarımıza sunulmuştur. Sağlıkla dergisinin bu sayısında ele aldığımız Basınç Ülseri temasının okurlarımıza katkıda bulunacağını düşünüyor,  saygılarımı sunuyorum.

DOÇ. DR. DİLEK SARI