Sayı 16 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler ve Okuyucularımız,

Günümüzde tıp alanında kullanılan teknolojinin gelişmesi ve yeni ilaçların daha başarılı sonuçlar vermesi tıbbi müdahalelerdeki başarı oranlarını artırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak başarının arttığı alanlardan biri de organ naklidir. Bugün kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak, kemik iliği, kan, deri, kornea vb. hayati önemi olan pek çok organın nakli başarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bu önemli gelişmelerin yanında sorunlar da yok değildir. Örneğin ülkemizde Batılı ülkelerden farklı olarak, nakledilen organlar daha çok canlı donörlerden, özellikle de hastanın yakınlarından alınmaktadır. Bu kapsamda bu ay ataç konusunu Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nadiye Özer bizlerle paylaşacaktır. Sayın ataç editörümüze ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla...

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlar,

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi’nden bir kez daha sizlere seslenebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu sayının ataç konusu “Organ Nakli ve Bağışı”. Tüm dünyada ve ülkemizde tedavisi yalnız organ nakli ile mümkün olan hastalıklar önemli bir sağlık sorunudur. Tıp alanındaki gelişmelere bağlı olarak organ naklindeki başarı oranı artmış olmasına karşın, organ bağışı yetersizliği organ nakli önündeki en büyük engeldir. Organ nakli öncesi ve sonrası iyi bir hemşirelik bakımı kadar, organ bekleyen hastaların her geçen gün arttığı ülkemizde organ bağışı konusunda toplumu bilinçlendirmede de hemşireler önemli bir role sahiptir. Bu nedenle hemşirelerin organ nakli ve bağışı arasındaki ilişki ve sağlık profesyonellerinin organ bağışına bakışları başta olmak üzere; bu alandaki gelişmelerin farkında olmaları ve farkındalık oluşturmaları gerekir. Bu düşünceden hareketle, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi’nin ataç bölümünü, organ nakli ve bağışı arasındaki ilişkiye güncel yaklaşım; sağlık profesyonellerinin organ bağışına bakışı; organ naklinde hemşirelik bakımı ve kök hücre naklinde etik sorunlar ve yaklaşımlar konularından oluşturduk. Yine bu sayının teması ile bağlantılı olarak beslenme bölümünde böbrek nakli sonrası beslenme tedavisi ve olgu sunumu bölümünde yüz nakli yapılan bir hastanın hemşirelik bakımı ile ilgili yazılarınilginizi çekeceğini umuyoruz.

Organ bağışı, geleceğe umut olmaktır. Yaşatmanın da yaşamak kadar güzel olduğu bilinci ile esenlikler diliyorum…

 

Nadiye ÖZER