Sayı 14 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Meslektaşlarımız, Okurlarımız ve Sevgili Öğrenciler

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi’nin bu ayki ataç konusunu “Hemşirelikte Kültür” teması oluşturmuştur. Bu temada konu editörümüz Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Bahar’dır. Günümüzde küreselleşme ile birlikte savaşlar, etnik çatışmalar, çevresel krizler, baskılayıcı rejimler, ekonomik çöküntü gibi durumlar pek çok insanın, ülkesi içinde ya da başka ülkelere göçmen sığınmacı olarak, isteyerek ya da zorunlu göç etmesine neden olmaktadır. Bu durumda dünyada farklı kültürler ve alt kültürlerden bireylerin, ailelerin ve grupların oluşturduğu çok kültürlü nüfus yapıları ortaya çıkmaktadır. Sağlık politikaları, öncelikli olarak başta etnik özellikler olmak üzere sağlıkta eşitsizliklerin ve ayrımcılığın önlenmesine odaklanmaktadır. Bu nedenle, kültürel açıdan farklı toplumsal grupların ihtiyaçlarına cevap verecek sağlık bakımını düzenleyebilmeleri için, tüm sağlık ekibi üyelerinin gerekli bilgi ve beceriler kazandırılarak eğitilmeleri gerekmektedir.

Sevgi ve Saygılarımla...
PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Kültür; sağlıktan ölüme, beslenmekten giyinmeye, evlenmekten boşanmaya kadar hayatımızın farklı alanlarında bizleri şekillendiren biçimlendiren gelenek, görenek ve inançların hepsi ya da kısaca “yapıp ettiğimiz her şey” dir. 

Sayın hocamız Bozkurt GÜVENÇ’e göre kültür; “öğrenilebilir” (anneler kızlarına yemek pişirmeyi, kadın olmayı öğretir), “ tarihîdir ” (bir kuşaktan diğerine geçer), “toplumsaldır” (bir aile,  köy ya da toplumun kültürü olandır), “kurallar sistemidir” (kurallar ve kural olası olan bellidir), “gereksinimleri karşılar” (olumlu alışkanlıkları destekler), “bütünleştirir-ayırır” (öğeleri birleştirdiği gibi aynı zamanda ayırır) , “değişir” (koşullar değiştikçe uyum da değişir), “soyutlamadır” (bir harita gibi, kavramsal soyut bir modelidir).

Bazı kültürel inanışlar sağlık davranışlarını olumlu etkilerken bazıları da olumsuz etkiler. Bu nedenle hemşireler insan yaşamının her dönemini etkileyen kültürel özellikleri bilmek, ona göre hemşirelik bakımını planlamak zorundadır.
Ekim 2014 sayımızda sağlıktan ölüme, dinden kurum kültürüne, kültürlerarası hemşireliğe ilişkin makaleler yer almıştır.

Keyifle okumanız umuduyla.

Sevgilerimle
Prof. Dr. Zuhal BAHAR