Hedeflediğiniz

Bilgiye

Bizimle Ulaşın

Dinliyorum Öğreniyorum Oynuyorum Eğleniyorum

Uzm. Ayşe TURLA   Sayın yetişkinler, çocuklara hikaye okuma veya anlatmanın onların hayatındaki çok önemli etkinliklerden biri olduğu ve gelişimlerine katkısı bilimsel bir gerçektir. Çocuğun yaşına, gelişimine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren bir edebiyat ürününü seç­mek ise zorlu bir süreçtir. Çocuklar için hazırlanan bu on hikaye ve onlara ait etkinlik kitabı ile; okunan edebiyat ürünü daha değerli bir hale getirilerek, etkinliklerle pekiştirilip yetişkin ve çocuk beraber­liğini kaliteli hale getirmek amaçlanmıştır. Hikaye Kitapları ve Etkinlik Kitabını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz ça­lışmaları olumlu yönde etkileyecektir. • Her bir hikayeyi birlikte okuduktan sonra, her hikaye için ayrı ayrı planlanan etkin­likleri tek tek yapın. • Tüm etkinlikleri üst üste yaparak bitirmek yerine, zaman içine...

Detaylar

Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitimi Kitap Seti

Prof. Dr. Fulya Temel - Prof. Dr. Rengin Zembat “Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim” kitap serisinin amacı, okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlere, öğretmen adaylarına, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çalışanlara ve akademisyenlere alanda kullanabilecekleri bilgileri sentezleyebilecekleri, kuram ve uygulama bağlantısını kurmada yararlanabilecekleri eserler sunmaktır. Bu kitap setinde, birbirleri ile daha yakından ilgili olduğu düşünülen konular tüm editörlerin ortak kanaatleri ile ilgili kitaplarda bir arada sunulmuştur. Bu yaklaşımla ortaya çıkan eselerin başlıkları şu şekildedir: 1-Çocuk Gelişimi 1 2-Çocuk Gelişimi 2 3-Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma 4-Yaratıcılığın Keşfi 5-Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitimi 6-Okul Öncesi Eğitimde Drama 7-Okul Öncesi Eğitimde Oyun 8-Dil ve Erken Okur Yazarlık 9-Okul Öncesi Dönemde...

Detaylar

Sağlığın Geliştirilmesi

Kitap, sağlığın geliştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve girişimlerin önemini açıklığa kavuşturmak için hazırlanmıştır. Kitabın ilk bölümlerinde sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili kavramlar, modeller ve sağlığın geliştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. İlerleyen bölümlerde sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik girişimler açıklanmış, bu girişimler dikkate alınarak yaşam boyunca tüm bireylerin sağlık ve esenliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmiştir. Son olarak, sağlığın geliştirilmesinde politik süreçlerin ve hemşirelerin rolü vurgulanmıştır. Kitap, sağlığın geliştirilmesine yönelik güncel bilgiler ve araştırma örnekleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik müdahalelerin tartışılması ve sağlığın geliştirilmesi çabalarını desteklemek için yeni...

Detaylar

Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış Kitap Seti

Prof. Dr. Emine Özmete Yaşlı bakımı, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yaşlılık döneminin en önemli gündemini oluşturmaktadır. Son yıllarda toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranı artmaya başlamıştır. Ülke olarak genç nüfus grubunun oranı yüksek olmakla birlikte, nüfusumuz gün geçtikçe yaşlanmaktadır. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de demografik bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi doğum artış hızının düşmesidir. Ülkemizde yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 olmuştur. Kadınların doğurgan yaşta doğurabileceği ortalama çocuk sayısı ise 2,10’dur. Bu sayı halihazırda nüfusun yenilenme seviyesini korumakla birlikte yeterli değildir. Toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun artmasının önüne geçememektedir. İkincisi doğumda beklenen yaşam süresinin uzamasıdır. Ülkemizde 2000 yılında 71 yıl...

Detaylar

A'dan Z'ye Paramedik Eğitimi

Uzm. Prm/İGU-A Salih ÖZEN    Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOK ÖZEN A'dan Z'ye Paramedik Eğitimi Kitap seti 12 kitaptan oluşup, 15 Editör 122 Yazar  ile ortaya çıkarılmış kapsamlı bir hastane öncesi acil sağlık hizmetleri eğitim setidir. Bu set; paramedik  bölümü öğrencileri ile akademisyenlerine ve alanda çalışan paramediklere, acil tıp teknisyenleri ile sağlık çalışanlarına yöneliktir. Bu kitap setinde, birbirleri ile daha yakından ilgili olduğu düşünülen konular tüm editörlerin ortak kanaatleri ile ilgili kitaplarda bir arada sunulmuştur. Bu yaklaşımla ortaya çıkan eselerin başlıkları şu şekildedir:   1- PARAMEDİKLER İÇİN MESLEKİ UYGULAMALAR 2- PARAMEDİKLER İÇİN DAHİLİ VE CERRAHİ ACİLLER 3- PARAMEDİKLER İÇİN EKG VE ARİTMİ YÖNETİMİ 4- PARAMEDİKLER İÇİN ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN HASTALARA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM 5- PARAMEDİKLER İÇİN ACİL...

Detaylar

ETKİNLİKLER

Güncel etkinliklerimize bu alandan ulaşabilirsiniz.

Tüm Etkinlikler

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)