Hedeflediğiniz

Bilgiye

Bizimle Ulaşın

Dinliyorum Öğreniyorum Oynuyorum Eğleniyorum

Uzm. Ayşe TURLA   Sayın yetişkinler, çocuklara hikaye okuma veya anlatmanın onların hayatındaki çok önemli etkinliklerden biri olduğu ve gelişimlerine katkısı bilimsel bir gerçektir. Çocuğun yaşına, gelişimine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren bir edebiyat ürününü seç­mek ise zorlu bir süreçtir. Çocuklar için hazırlanan bu on hikaye ve onlara ait etkinlik kitabı ile; okunan edebiyat ürünü daha değerli bir hale getirilerek, etkinliklerle pekiştirilip yetişkin ve çocuk beraber­liğini kaliteli hale getirmek amaçlanmıştır. Hikaye Kitapları ve Etkinlik Kitabını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz ça­lışmaları olumlu yönde etkileyecektir. • Her bir hikayeyi birlikte okuduktan sonra, her hikaye için ayrı ayrı planlanan etkin­likleri tek tek yapın. • Tüm etkinlikleri üst üste yaparak bitirmek yerine, zaman içine...

Detaylar

Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr. Fulya Temel - Prof. Dr. Rengin Zembat “Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim” kitap serisinin amacı, okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlere, öğretmen adaylarına, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çalışanlara ve akademisyenlere alanda kullanabilecekleri bilgileri sentezleyebilecekleri, kuram ve uygulama bağlantısını kurmada yararlanabilecekleri eserler sunmaktır. Bu kitap setinde, birbirleri ile daha yakından ilgili olduğu düşünülen konular tüm editörlerin ortak kanaatleri ile ilgili kitaplarda bir arada sunulmuştur. Bu yaklaşımla ortaya çıkan eselerin başlıkları şu şekildedir: 1-Çocuk Gelişimi 1 2-Çocuk Gelişimi 2 3-Özel Gereksinimli Çocuklar ve Kaynaştırma 4-Yaratıcılığın Keşfi 5-Okul Öncesinde Görsel Sanat Eğitimi 6-Okul Öncesi Eğitimde Drama 7-Okul Öncesi Eğitimde Oyun 8-Dil ve Erken Okur Yazarlık 9-Okul Öncesi Dönemde...

Detaylar

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Kitap seti

Bu kitap setinde, birbirleri ile daha yakından ilgili olduğu düşünülen konular tüm editörlerin ortak kanaatleri ile ilgili kitaplarda bir arada sunulmuştur. Bu yaklaşımla ortaya çıkan eselerin başlıkları şu şekildedir: 1-Çocuk Gelişimi 1 Bebeklik Döneminde Gelişim 2-Çocuk Gelişimi 2 Okul Öncesi Döneminde Gelişim 3- Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma 4- Yaratıcılığın Keşfi 5- Okul Öncesi Eğitimde Drama 6- Okul Öncesi Eğitimde Oyun 7- Okul Öncesi Dönemde Çocuk Edebiyatı  8- Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi 9- Okul Öncesinde Materyal Geliştirme 10- Etkili İletişim 11- Aile Eğitimi ve Katılımı 12- Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi 13- Ruh Sağlığı 14-  Cinsel Gelişim ve Eğitim 15- Çocuk Gelişimi Meslek Elemanları için Uygulama Rehberi

Detaylar

Çocuk Gelişimi Kitap Seti

Çocuk Gelişimi Kitap Seti, bugüne kadar yazılmış olan çocuk gelişimi kitaplarından farklı olarak, normal gelişim gösteren (tipik), özel gereksinimli (atipik) olan ve risk altında bulunan tüm çocukları (0-18 yaş) tüm yönleriyle ayrıntılı olarak ele almak ve alana katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu setteki kitaplardan, çocuk gelişimi ve ilgili alanlarda eğitim alan öğrenciler başta olmak üzere, öğretmenler, akademisyenler, anne-babalar ve çocuk eğitimine gönül vermiş olan tüm bireylerin yararlanması amaçlanmıştır.  Çocuk Gelişimi Kitap Setinde yer alan kitaplar aşağıda sunulmuştur. Aile Eğitimi ve Katılımı Aile Yaşam Döngüsü Cinsel Gelişim ve Eğitim Çocuk Edebiyatı Çocuk Gelişimi Çocuk Hakları Çocuk ve Müzik Çocuk ve Oyun Çocuklarda Davranış Yönetimi Erken Müdahale Gelişim Kuramları Gelişim Psikolojisi Gelişimsel Destek Programları:...

Detaylar

Sağlığın Geliştirilmesi

Kitap, sağlığın geliştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve girişimlerin önemini açıklığa kavuşturmak için hazırlanmıştır. Kitabın ilk bölümlerinde sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili kavramlar, modeller ve sağlığın geliştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. İlerleyen bölümlerde sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik girişimler açıklanmış, bu girişimler dikkate alınarak yaşam boyunca tüm bireylerin sağlık ve esenliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmiştir. Son olarak, sağlığın geliştirilmesinde politik süreçlerin ve hemşirelerin rolü vurgulanmıştır. Kitap, sağlığın geliştirilmesine yönelik güncel bilgiler ve araştırma örnekleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik müdahalelerin tartışılması ve sağlığın geliştirilmesi çabalarını desteklemek için yeni...

Detaylar

BLOG

Bu alan siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız blogları bulabilirsiz.Blog’umuzu takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olun! *Bloglar alanında uzman yazar ve kişiler tarafından yazılmaktadır.

Tüm Bloglar

Makaleler

21. yüzyılda hemşirelik eğitimi ve uygulamalarını etkileyen yenilikler

21. yüzyılda dünyamızda her gün hızlı bir değişim ve gelişimlere tanık olmaktayız. Yaşantımızda yeri olmayan, daha önce hiç kullanmadığımız yeni ürünler veya kullandığımız ürünlerin geliştirilmiş çeşitleri, her geçen gün daha fazla karşımıza çıkmaya başlamıştır. Ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki gelişim, ekonomik büyüme, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin artması, yaşam kalitesinin yükselmesi gibi küresel düzeyde meydana gelen değişimler de bu ürünlerin hızla yayılmasını artırmaktadır. Bu yüzden, küreselleşen dünyada ülkeler, rekabetle baş edebilmek, daha iyi bir konuma gelebilmek, refah düzeyini artırmak ya da en azından mevcut durumlarını koruyabilmek için değişim ve gelişime ayak uydurmak zorundadır.

ŞUBAT ATAÇ - HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER

Devamını Oku

Psikiyatri hemşireliğinde etik olarak tartışmalı bazı durumlar

Etik konusunda zaman zaman görüş ayrılıkları yaratan tartışmalar olabilmektedir. Bu durum beklendik, aynı zamanda olması gereken bir durumdur. Çünkü etik, kesin ve somut çözümlerden çok, çoğu zaman kişisel inanç ve değerlere dayalı bir düşünme şekli olarak görülür. Etik kurallar, mesleğin üyelerinin genel olarak kabul ettiği etik ilkeler dizisidir. Bu kurallar; meslek üyesinin mesleğine, mesleksel örgütüne, meslektaşlarına, hizmet verdiği ve işbirliği yaptığı bireylere ve kendine karşı sorumluluklarını öngörür. Etik kurallar ile yasalar birbiriyle yakından ilişkilidir. Meslekî etik kurallara dayanan mesleksel örgütler, meslek onuruna, mesleğin geleneğine ve uygulamasına aykırı girişim ve eylemle¬ri, meslek üyesini eleştirerek ya da bazı ülkelerde olduğu gibi meslekten uzaklaştırarak yaptırım uygularlar (Demir & Oğuz, 1999; Özgür, 1995). Böylece bu tür davranışlar önlenir ve mesleğin toplumdaki saygınlığı korunmaya çalışılır. Yasalar ise dayanağını etikten alarak insanların ve kurumların genel sorumluluk, hak, yetki ve görevlerini belirtir. Eylem ve davranışlar bu sınırları zorladığında, cezai hükümler getirilerek, maddi yaptırım gücü yoluyla düzenleme sağlanır.

MART ATAÇ - PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE ETİK

Devamını Oku

Periferik intravenöz kateter enfeksiyonlarının önlenmesi

İstanbul İntravenöz (IV) kateterler, sıklıkla damar içi sıvı tedavisi, parenteral beslenme, ilaç uygulamaları, kan ve kan ürünlerinin uygulanmasında kullanılmaktadırlar. Literatürde IV kateterlerin başlıca uygulanma nedenini damar içi sıvı tedavisinin (infüzyon) oluşturduğu ve hastaneye yatan bireylerin %80’ine, yatışları sırasında en az bir kez IV sıvı tedavisi uygulandığı bildirilmiştir (Tager ve ark. 1983).

NİSAN ATAÇ - ENFEKSİYON KONTROLÜ

Devamını Oku

ETKİNLİKLER

Güncel etkinliklerimize bu alandan ulaşabilirsiniz.

Tüm Etkinlikler

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)