Sayı 20 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Hastane ortamı birey için yabancı, korkutucu, endişe verici ve karmaşık bir ortamdır. Hastaneye yatma deneyimi bireyi özel bakıma ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan bağımlı bir kişi konumuna getirmektedir. Bireylerin hastaneye yatmaya ilişkin deneyimleri ve duygusal reaksiyonları birbirinden farklıdır. Hastaneye gelen hasta ve ailesinin yabancı oldukları bu ortama ilişkin olarak yasadıkları korku ve endişeleri karsısında sağlık personelinin tutumu, bireylerin hastane deneyimini olumlu ya da olumsuz yönde büyük ölçüde etkilemektedir: Hastalık durumuna uyum sağlamada, hastaneyi kabullenmede ve bireyin kendini bulunduğu ortamda rahat hissetmesinde; kabul sırasında yapılacak planlı faaliyetler ile hastalara değer verildiğinin hissettirilmesi etkili olmaktadır. Planlı bir taburculuk eğitimi alan hastaların iyileşme süreçlerinin olumlu etkileneceği, evde bakımlarında daha az güçlük yasayacağı, anksiyete ve depresyon gibi semptomların azalacağı ve hastaneye geri yatışların önleneceği belirtilmektedir.

Bu sayımızda ataç temamızı “Taburculuk Yönetimi” konusu oluşturmuştur. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Efe bu sayımızın ataç editörüdür.

Saygı ve Sevgilerimle

 

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okuyucular,

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi’nden bir kez daha sizlere seslenebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu sayının ataç konusu “Taburculuk”. Taburculuk eğitiminin; bebek/çocuğun sağlığının sürdürülmesinde, ebeveynlerin bilgi, beceri ve öz güvenlerinin arttırılmasında, eve geçişin yarattığı anksiyete ve stresin en aza indirilmesinde etkili olduğu, dolayısıyla bebek/çocuğun tekrar hastaneye yatış ihtimalini ve ölüm risklerini azalttığı belirtilmektedir. Taburculuk planlaması son yıllarda hasta bakımının önemli bir öğesi olarak kabul görmüştür. Ailenin evde bakımı en iyi şekilde sürdürebilmesi, bu konuda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin layıkıyla öğretilebilmesi için taburculuk planlamasına mümkün olduğu kadar erken başlanmalıdır. Taburculuk eğitiminden ise hemşireler sorumludur. Hemşireler, taburcu edilmeye hazırlanan çocukların ebeveynlerinin, çocuk bakımı ile ilgili konularda bilgi, yetenek ve becerilerini değerlendirmeli ve onlara ihtiyaç duydukları bütün alanlarda taburculuk eğitimlerini vermelidirler. Bu düşünceden hareketle, Sağlıkla Hemşirelik Dergisi’nin ataç bölümünü, prematürelerin gelişimsel bakımında duyusal uyaranlar; yenidoğanlarda taburculuğun planlanması; konjestif kalp yetmezliği olan çocukta taburculuk; kanserli çocukta planlı taburculuğun önemi konularından oluşturduk. Ataç konumuz olan “Taburculuk” konusuna ve bu sayının hazırlanmasına katkıda bulunan meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, dergimizin siz değerli okuyucularımız için yararlı olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla…

 

Prof. Dr. Emine EFE