Sayı 7 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Hasta güvenliği kavramı, süreçlerdeki basit hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını engelleyecek tasarımlar yapmaktır. Hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce tespit edilmesi, raporlanması ve bunlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasıdır. Hasta güvenliğini iyileştirmede, klinik uygulama rehberleri, klinik yol haritaları, klinik karar verme destek sistemleri, davranış değişikliğini sağlayacak eğitim programları ve akreditasyon gibi farklı yöntemler bir arada kullanılabilmektedir.

“Institute of Medicine” 21. yüzyıl için sağlık sisteminde iyileştirilmesi amaçlanan konuları:

  1. Güvenli bir sağlık hizmeti (hasta güvenliği): Hastalara yardım ederken zarar vermeden kaçınma.
  2. Etkili bir sağlık hizmeti: Bilimsel bilgiler ve kanıta dayalı tıp uygulamalarına dayalı hizmet sunumu, sağlık hizmetinin az veya gereksiz kullanımının önlenmesi.
  3. Hasta odaklı sağlık hizmeti: Hastanın ihtiyaç, değer yargıları ve tercihleri doğrultusunda ve klinik karar verme mekanizmalarına ortak edilerek sunulan bir sağlık hizmeti.
  4. Zamanında verilen sağlık hizmeti: Beklemelerin, sağlığa zarar vermesinin önlendiği bir sistem (sağlığa ulaşılabilirlik).
  5. Verimli sunulan sağlık hizmeti: İsrafın önlendiği, maliyet-etkin bir sağlık hizmeti sunumu.
  6. Eşit dağılım: Sunulan sağlık hizmeti kalitesinin, ırk, cinsiyet, renk, coğrafya ve sosyoekonomik farklılıklara bakılmaksızın eşit olması.

Sağlık bakımının etkililiği ve başarılı sonuç alınmasında, hemşirelerin liderlik fonksiyonları temel unsurdur. Hemşireler, hastanelerde merkezi bir role sahiptir. Hasta güvenlik stratejilerini oluşturmak ve sürdürmek konusunda ideal bir pozisyonları vardır.

Bu sayımızın ataç teması olan “Hasta Güvenliği” konusunda, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nadiye ÖZER, bu konudaki bilimsel bilgi ve gelişmeleri bizlerle paylaşacaktır. Dergimize bilimsel yazıları ile katkıda bulunan değerli akademik ve klinik alanda çalışan meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyor, katkılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

“İnsanlar, elma kesildiğinde onun içindeki çekirdekleri görürler. Biz hemşireler, çekirdeklerin içindeki elmaları görürüz.”

MARTHA ROGERS
PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi’nin Kasım sayısı aracılığı ile sizlere seslenmekten mutluluk duyuyorum. Her geçen gün daha çok okuyucuya ulaşan dergimizin bu sayısının ataç konusu, “Hasta Güvenliği”. Özellikle günümüzde sağlık hizmetlerinin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmesi, hasta güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Florence Nightingale’in de ifade ettiği gibi “Hastanedeki ilk kural, hastaya zarar vermemektir”. Hastaya zarar vermemenin yolu da, hasta güvenliğini bilmek ve uygulamaktan geçer. Hasta güvenliği hedeflerine ulaşmada önemli bir nokta da, "Güvenlik kültürü" oluşturabilmektir. Bu sayımızda, hasta güvenliğinin öncelikli konusu olan güvenlik kültürü başta olmak üzere, her yıl milyonlarca insanın maruz kaldığı cerrahi uygulamalarda hasta güvenliği konusu ve tüm dünyada etik, hukuk, tıp, eğitim ve yönetim açısından tartışılan çok kapsamlı bir hasta güvenliği konusu olan ilaç güvenliği ile kan güvenliğine, ayrıca insan yaşamının en hassas döneminde yer alan yenidoğanların güvenliğine ataç bölümünde yer verdik.

Tedavi ve bakım süresince hasta ile  en fazla zaman geçiren sağlık profesyonelleri olan hemşireler hasta güvenliğinde anahtar rol oynamaktadırlar. Ataç bölümü dışında yer alan ve bu sayının temasında tamamlayıcı bir unsur olan, önemli bir makalede de  hasta güvenliği kavramı ve hasta güvenliğinde hemşirenin rol ve sorumlulukları vurgulanmaktadır.

Yine bu sayının teması ile bağlantılı olarak, doğru hastaya doğru işlem ve doğru tedavinin ilk koşulu kimlik tanımlaması ile ilgili son gelişmelerin; hasta güvenliğinde iletişim ve bildirimin önemini vurgulayan hemşire anısının da ilginizi çekeceğini umuyorum.

Telafisi olmayan hatalardan uzak, güvenli yarınlar dileği ile...

DOÇ. DR. NADİYE ÖZER