Sayı 4 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Okurlarımız,

Çalışmaktan büyük gurur duyduğum dergimizin ulaştığı kitleler ve aldığımız olumlu geribildirimlerin her geçen gün artmasının vermiş olduğu heyecanla, dergimizin dördüncü sayısını sunuyoruz.

Dergimizin bu sayısının ataç bölümünde “Pediatride Ağrı” teması yer almaktadır. Bebeklik ve çocukluk dönemindeki ağrılı deneyimlerin gelecek yaşantımızda karşılaşacağımız benzer deneyimlere vereceğimiz tepkileri belirlediği gerçeği göz önüne alındığında, pediatride ağrı yönetiminin ne denli önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca, aile merkezli ve atravmatik bakım ilkeleri ve felsefesi doğrultusunda çocuğun ağrısının değerlendirilmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması ve tüm bu süreçlere ebeveynlerin de dâhil edilmesi esastır. Bu amaçla dergimizin ataç bölümünde yenidoğan ve çocuklarda ağrının yönetimine ilişkin makaleler (Çocuklarda Ağrı ve Ağrının Non-Farmakolojik Yönetimi, Çocuklarda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı, Yenidoğanda Ağrı ve Hemşirelik Bakımı, Yenidoğanların Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü) sunulmuştur.

Ayrıca, dergimizin bu sayısında ataç konumuzu destekleyen “Beşinci Yaşam Belirtisi Ağrı: Ameliyat Sonrası Yönetimi, Ebeveynlerin Ağrı Yönetiminde Kullandıkları Yöntemler, Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Rolü” isimli makaleler de yer almaktadır.

Dergimizde yer alan diğer makalelerin isimleri ise; “Duygusal Zekâ ve Hemşirelik, Hemşirelerin Meslekleri ile İlgili  Sıklıkla Yaşadıkları Sorunlar ve Önem Düzeyleri, Bir Etik İkilem: Fiziksel Tespit Uygulaması, İş Sağlığı, İş Yeri Hemşireliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İş Yeri Hemşireliği Uygulamaları” dır.

Dergimizin bu sayısında yer alan bir makalemizin isminde de yer aldığı gibi “Beşinci Yaşam Belirtisi Olan Ağrı”nın sağlık bakımında istendik düzeyde ele alınmasını ve bu bakımı alan tüm hasta ve yakınlarının “Ağrı”sız bir deneyim geçirmelerinde hemşirelerin önemini bir kez daha belirterek; Sağlıkla dergisinin bu sayısında yer alan “Pediatride Ağrı” temasının okurlarımıza katkıda bulunacağını düşünüyor, saygılarımı sunuyorum.

ÖĞR. GÖR. HANDAN BOZTEPE