Sayı 2 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler,

Sağlıkla dergisinin ikinci sayısı ile karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimizin ilk sayısının ardından sizlerden gelen olumlu geri bildirimler, bizlere yaptığımız işin doğruluğunu gösterdi; geri bildirimleriniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca, her sayının bir önceki sayıdan daha iyi olması bizim öncelikli ilkemizdir. Sizlerden aldığımız önerilerle, dergimizin daha nitelikli hale gelmesine çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

Günümüzde bilim ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte sağlık bakım sisteminin giderek karmaşık hale gelen yapısı, etik ikilemlerin daha fazla yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle dergimizin mart sayısının temasını Etik olarak belirledik. Etik, doğru eylemi gerçekleştirmede yol gösteren değerleri ve ilkeleri inceleyen felsefenin alt dalıdır. Birbiriyle çatışan seçeneklerin olduğu durumlarda,  doğru eyleme karar verebilmesi için hemşirenin sistematik düşünme ve etik karar verebilme becerisinin gelişmiş olması gerekir. Bu bağlamda Sağlıkla dergisi mart sayısı, hemşirelerde etik değerlere ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik bir içerikle hazırlanmıştır.

Dergi içeriğinde: Hemşirelerin Sağlıkta Özelleştirmeye İlişkin Görüşleri, Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirelik, Çocuklarla İletişimde Bir Yöntem: Resim Çizme, Yoğun Bakım Ünitesinde Fiziksel Kısıtlamaların Kullanılması ve Etik Boyut, İsteyerek Düşüklerin Etik Açıdan Değerlendirilmesi, Ameliyathane Hemşireliğinde Etik Sorunlar ve Bir Etik İkilem: Fiziksel Tespit Uygulaması yazıları yer almaktadır. 

Ayrıca, mart sayısının ataç bölümü ‘‘Psikiyatri Hemşireliği’’ne ayrılmıştır. Ataç bölümünde yer alan biri araştırma diğer üçü derleme olan makalelerde, etik konusu psikiyatri hemşireliği özelinde daha detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ataç bölümünde: Psikiyatri Hemşireliğinde Etik Olarak Tartışmalı Bazı Durumlar, Acil Serviste Konversiyon Bozukluğu Tanısı Düşünülen Hastalara Yaklaşımda Yaşanan Etik Sorunlar, Tespit Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Bakımı ve Etik Yaklaşımlar ile Hemşirelerin Etik Yönelimleri yazılarını bulacaksınız.

Sağlıkla dergisinin bu sayısıyla; meslekî etik değerleri içselleştirmiş, sistematik düşünme ve etik karar verme becerisi gelişmiş hemşireler yetiştirmeye katkıda bulunacağımızı umut ediyorum.

Saygılarımla...
YRD. DOÇ. DR. FİGEN ARI İNCİ