Sayı 1 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

“Sağlıkla” ismi ile lisans, lisansüstü hemşirelik öğrencilerimiz ile alanda çalışan hemşirelerimize yönelik olarak hazırlanan yepyeni bir dergi çıkarmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlıkla dergisi, hemşirelik eğitimi, uygulaması ve yönetiminde güncel gelişmeler, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin yanı sıra; hastanelerdeki hemşirelik uygulamalarına yönelik yeni, farklı ve kanıt temelli örneklerin yer alacağı, bilgi, beceri ve deneyimleri ile hemşireliğe değer katan meslektaşlarımızın meslekî öykülerinin paylaşılacağı bir içeriğe sahip olacaktır. Bu içeriği ile hem öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine hem de hemşirelik mesleğinde geleceğe yönelik vizyonlarını oluşturmalarında katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

Sağlıkla dergimizin her sayısı, alanında uzman olan ve Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerimizde çalışan değerli editörlerimiz tarafından hazırlanacaktır. Hemşirelik Esasları (Doç. Dr. Dilek Yıldız), İç Hastalıkları Hemşireliği (Doç. Dr. Hatice Tel Aydın), Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (Doç. Dr. Nadiye Özer), Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Prof. Dr. Füsun Terzioğlu), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Öğr. Gör. Dr. Handan Boztepe), Psikiyatri Hemşireliği (Yrd. Doç. Dr. Figen Arı İnci), Halk Sağlığı Hemşireliği (Prof. Dr. Zuhal Bahar)  ve Hemşirelikte Yönetim&Öğretim (Prof. Dr. Aytolan Yıldırım) olmak üzere 8 anabilim dalının editörü tarafından dergimizin teması belirlenecek ve ataç olarak isimlendirdiğimiz derginin ilgili ayın temasını içeren bölümünde bu konuya ayrıntılı olarak yer verilecektir. 

Dergimizin ilk sayısının ataç bölümünde, “Hemşirelikte Inovasyon-Yenilikler” teması işlenecektir. Hemşirelik mesleği, teknolojik ve bilimsel gelişmelerden etkilenen ve yapmış olduğu uygulamalar ile de sağlık sistemini etkileyen sağlık profesyonelidir.  Günümüzde sağlık hizmetlerinin son derece önemli bir bölümünü oluşturan hemşirelik hizmetlerinde de, karmaşık teknoloji ve yoğun insan ilişkileri içinde değişim ve gelişimin bir parçası olarak yenilikçi uygulama ve davranışların geliştirilmesi zorunluluğu vardır. 21. yüzyılda bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hemşirelik mesleği eğiticileri, uygulayıcıları ve yöneticileri olarak bulunduğumuz çağda var olabilmek, arzu ettiğimiz geleceğe doğru ilerlemek mesleğimizi geleceğe taşımak için yeniliklerin farkında olan ve uygulayan, değişime ve gelişime açık, profesyoneller yetiştirmek ve yenilikçi yaklaşımları öğrenmek, geliştirmek ve yaymak zorundayız. Çünkü hemşireler, sergiledikleri profesyonel davranışlarıyla hedeflenen amaçlara ulaşabilir ve değişim/yenileşim için sistemi etkili kılabilir ya da sistemi harekete geçirebilir.

Sağlıkla dergisinin, hemşirelik mesleğinde hedeflediğimiz geleceğe doğru ilerlemek ve mesleğimizi geleceğe taşımak için geleceği yönlendirebilen, değişimi başlatabilen, yenilikleri geliştirebilen ve takip ederek kullanabilen lider hemşireler yetiştirmemizde, süreli bir yayın olarak katkıda bulunacağını düşünüyor ve saygılar sunuyorum.

PROF. DR. FÜSUN TERZİOĞLU