Sayı 21 - İÇİNDEKİLER

EDİTÖRÜMÜZDEN

Değerli Meslektaşlarımız, Okurlarımız ve Sevgili Öğrenciler

Bu sayımızda öncelikle hemşirelik mesleğine yeni adım atan mesleğimizi tercih eden öğrencilerimize seslenmek istiyorum. Üniversite yaşantısına yeni adım atan bir kızım olması nedeniyle de bu sürecin hem ebeveynleriniz, eğitimcileriniz hem de sizin açınızdan ne kadar zor bir dönem olduğunun ve hem maddi hem de manevi olarak ne kadar zahmetli bir hazırlık sürecinden geçtiğinizin farkındayım. Profesyonel olarak hemşirelik mesleğini seçmenizden dolayı sizleri kutluyorum hem insan sevgisinin hem de profesyonel tutum ve davranışların son derece önemli olduğu bir mesleğe adım atmış bulunuyorsunuz. Hemşirelikte öğrencilik yaşantınız boyunca mesleki teorik ve uygulama bilgisinin yanı sıra girişimcilik, liderlik ve problem çözme gibi bireysel gelişiminize de katkıda bulunacak pek çok yeterlilik alanlarınızı geliştirme fırsatını yakalayacaksınız. Ulusal ve uluslararası projelere, araştırmalara, kongrelere ve sunumlara hazırlanacaksınız. Mezun olduğunuzda da her biriniz hemşirelik mesleğinde fark yaratacak meslektaşlarımız olarak eğitimci, uygulayıcı, araştırmacı, koordinatör, yönetici vb. farklı rol ve sorumluluklar üstleneceksiniz. Bu süreç boyunca her birinize başarılar diliyor ve aramıza hoş geldiniz diyorum.

Sağlıkla Hemşirelik Dergisinin Ekim 2015 ataç konusunu “Hemşirelikte Eğitim Yönetimi” teması oluşturmuştur.  Eğitim örgütlerinin temel ve birleştirici öğesini yönetim oluşturmaktadır. Eğitim örgütlerinin ve yönetiminin hammaddesini ise “insan” oluşturmaktadır.  Eğitim yönetimi toplumun eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere kurulan yapıları etkili işletme, geliştirme ve yenileştirme sürecidir. Eğitim yönetimi öncelikle eğitim sistemi ile ilgilenir ve eğitim yönetiminin süreçlerini sırayla sorun çözme, karar verme, planlama –örgütleme, eşgüdümleme, iletişim ve denetleme basamaklarını kullanır. Bu temada konu editörümüz İstanbul Üniversitesi Florence Nightangele Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Prof.Dr. Aytolan Yıldırım’dır. Bu sayımızda Yönetimin Eğitimi konusu ayrıntılarıyla tartışılacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

 

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLUATAÇ EDİTÖRÜMÜZDEN

Merhabalar,

Sağlıkla Hemşirelik Dergisinin değerli  okuyucuları, dergimizin bu sayısında ataç konusu olarak “Hemşirelik Yönetiminin Eğitimi” başlıklı konuyu  belirledik. Bu başlık altında hemşirelikte lisans ve lisansüstü programlarda yürütülen yönetim derslerinin teorik ve uygulamalı eğitimlerinin içeriği, süresi,  hangi isimler altında yürütüldüğü, programların benzerlik ve farklılıkları ile geliştirilmesi gereken yönlerin neler olduğuna ilişkin uzman görüşlerini paylaşmaya çalıştık. Mezuniyet sonrası programlar kapsamında yüksek lisans ve doktora programları yanı sıra sertifikalı eğitim programlarını da ele aldık. Hemşirelik mevzuatında yönetim eğitimi ile ilgili hükümlerin irdelenmesi ile konunun tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde sunmaya çalıştık. Hemşirelik yönetimi eğitimi özelinde ele aldığımız bu paylaşımların yararlı olması dileklerimizle...

 

Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM