Sağlığın Geliştirilmesi

Sağlığın Geliştirilmesi

Kitap, sağlığın geliştirilmesine yönelik bilgi, beceri ve girişimlerin önemini açıklığa kavuşturmak için hazırlanmıştır. Kitabın ilk bölümlerinde sağlık ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili kavramlar, modeller ve sağlığın geliştirilmesini etkileyen faktörlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. İlerleyen bölümlerde sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik girişimler açıklanmış, bu girişimler dikkate alınarak yaşam boyunca tüm bireylerin sağlık ve esenliklerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmiştir. Son olarak, sağlığın geliştirilmesinde politik süreçlerin ve hemşirelerin rolü vurgulanmıştır. Kitap, sağlığın geliştirilmesine yönelik güncel bilgiler ve araştırma örnekleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik müdahalelerin tartışılması ve sağlığın geliştirilmesi çabalarını desteklemek için yeni öğrenme etkinlikleri ile zenginleştirilmiştir. Kitabın bireylere öz sorumluluk kazandırılarak sağlığın geliştirilmesi ve toplumun refahının yükseltilmesine kaynak oluşturması dileğiyle…

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Siyah Beyaz, 360 sayfa

ISBN: 978-605-9877-51-0

Editörler :

 

Prof. Dr. Sultan AYAZ ALKAYA

 

Yazarlar :

 

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER

Doç. Dr. Medine YILMAZ

Doç. Dr. Hatice BEBİŞ

Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER

Doç. Dr. Naime ALTAY

Doç. Dr. Deniz KOÇOĞLU TANYER

Doç. Dr. Şengül YAMAN

Doç. Dr. Asiye KARTAL

Yrd. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ

Yrd.Doç.Dr. Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN

Yrd. Doç. Dr. Özlem SİNAN

Yrd. Doç. Dr. Gülbahar KORKMAZ ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Makbule TOKUR KESGİN

Yrd. Doç. Dr. Serpil ÇELİK DURMUŞ

Öğr. Gör. Dr. Burcu BAYRAK KAHRAMAN

Arş. Gör. Bilm. Uzm. Handan TERZİ

Arş. Gör. Büşra AYHAN