Dinliyorum Öğreniyorum Oynuyorum Eğleniyorum

Dinliyorum Öğreniyorum Oynuyorum Eğleniyorum

Uzm. Ayşe TURLA

 

Sayın yetişkinler, çocuklara hikaye okuma veya anlatmanın onların hayatındaki çok önemli etkinliklerden biri olduğu ve gelişimlerine katkısı bilimsel bir gerçektir.

Çocuğun yaşına, gelişimine, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren bir edebiyat ürününü seç­mek ise zorlu bir süreçtir.

Çocuklar için hazırlanan bu on hikaye ve onlara ait etkinlik kitabı ile; okunan edebiyat ürünü daha değerli bir hale getirilerek, etkinliklerle pekiştirilip yetişkin ve çocuk beraber­liğini kaliteli hale getirmek amaçlanmıştır.

Hikaye Kitapları ve Etkinlik Kitabını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz ça­lışmaları olumlu yönde etkileyecektir.

• Her bir hikayeyi birlikte okuduktan sonra, her hikaye için ayrı ayrı planlanan etkin­likleri tek tek yapın.

• Tüm etkinlikleri üst üste yaparak bitirmek yerine, zaman içine yayarak ve hikaye kitabına da tekrar tekrar dönerek uygulayın.

• Etkinlikleri çocuğunuz veya çocuklar için kullanırken onların dikkat sürelerini gö­zönünde bulundurarak çocukları zorlamayacak şekilde seçin ve devam ettirin.

• Etkinlikler sırasında birlikte ürettiğiniz yeni yaratıcı, alternatif etkinlikleri her hika­ye etkinliği sonundaki boş bölüme ekleyin.

• Etkinliklerde verilen resimli bölümleri, çizelgeleri vs. kitaptan keserek kullanmak yerine size belirtildiği gibi çoğaltarak kullanın. Bu tarz bir çalışma, kitabın daha sonra kullanımını da sağlayacaktır.

Hikaye Kitapları ve Etkinlik Kitabının öncelikle çocuklarımıza, ebeveynlere, alan çalışanı öğretmenlerimize ve uygulamaları sırasında onlara ışık tutacağını düşündüğümüz alan öğrencilerine öğretici ve eğlenceli izler bırakabilmesi dileğiyle.

Uzm. Ayşe TURLA