ETKİNLİKLER

Etkinlikler

GEÇDA

 

GEÇDA, 0–72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır.

Geniş bir örneklem grubundan elde edilen sonuçlara dayalı olarak Türk çocuklarının gelişimsel özelliklerini yansıtması, çocuğun gelişimini tüm gelişim alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirebilecek sayıda madde içermesi, çocuğu oyun ortamında gözlemlemeye dayanması, uygulama ve değerlendirmesinin kolaylığı, standart bir uygulamaya ve materyal setine sahip olması aracın üstünlükleridir.

GEÇDA, Psikomotor (73 madde), Bilişsel (60 madde), Dil (60 madde), Sosyal-Duygusal Gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşmaktadır. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer almaktadır.   

GEÇDA’nın yaş aralıklarının belirlenmesinde, gelişim dönemlerine göre gelişim hızlarının farklılaşması dikkate alınarak yirmi bir alt yaş aralığı kullanılmıştır. 1–12 aylar arası birer aylık, 13–24 aylar arası üçer aylık, 25–36 aylar arası altışar aylık, 37–72 aylar arası ise on ikişer aylık periyotlar halinde düzenlenmiştir.

GEÇDA standart bir Materyal Seti, El Kitabı, GEÇDA Formu ve Bilgi Formu kullanılarak uygulanmaktadır.

Araç ilk on beş gününü doldurmuş olan bebeklerden başlayarak yetmiş ikinci ayın sonuna kadar olan tüm çocuklara uygulanmaktadır. Özel gereksinimli çocukları daha ileri değerlendirmelere sevk etmek için de kullanılabilir.

GEÇDA kurs programı bir günlük eğitim programından oluşmaktadır. Kurs sonucunda katılımcıların 5 adet normal gelişim gösteren (farklı aylarda) çocuğa GEÇDA’yı uygulamaları istenmektedir. Yapılan uygulamaların değerlendirmesi sonucunda başarılı olan katılımcılara “GEÇDA Kullanım Sertifikası” verilmektedir. GEÇDA’yı kullanım sertifikası olmayanlar kullanamamaktadır.

Kurs süresi:10 saat(kurs programı toplam 1 tam günden oluşmaktadır)


Katılımcı özellikleri

- Çocuk Gelişimci

- Okul Öncesi Eğitimcisi

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

- Çocuk Psikiyatrı

- Psikolog

- Psikolojik Danışman

- Özel Eğitimciler

tarafından Kullanım Sertifikası alarak uygulanabilir.


Kullanım Alanları

- Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında,

- Hastanelerin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümlerinde,

-Ana-Çocuk Sağlığı Merkezlerinde,

- Özel Eğitim Merkezlerinde,

- Rehberlik Araştırma merkezlerinde

- Çeşitli Kurum ve Kuruluşların Gelişim Takip Birimlerinde kullanılabilir.


 

1 TAM GÜN EĞİTİM + SERTİFİKA + MATERYAL SETİ

 


Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçiniz.