PELVİK SAĞLIKTA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

PELVİK SAĞLIKTA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

“Multidisipliner Bakış Temeli”
ile
PELVİK SAĞLIKTA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Pelvik sağlık, pelvik organlarda veya yapılarda sadece hastalık veya zayıflığın olmaması
değil, pelvik organların (mesane, bağırsak ve üreme organlarının) veya yapıların mümkün
olan en iyi işlevselliğini ifade etmektedir.
Pelvik sağlık, mesane sağlığını, kolorektal ve anal sağlığı, üreme sağlığını ve cinsel sağlığı
kapsamaktadır. Dolayısıyla pelvik tabanı ve pelvik sağlığı etkileyen problemler mesane işlev
bozuklukları, kolorektal ve anal işlev bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, pelvik organ prolapsusu,
pelvik ağrı ve menopoz/andropozla ilişkili problemler olarak gruplandırılabilmektedir.
Pelvik sağlık, fiziksel, zihinsel, sosyal ve cinsel refahta önemli bir rol oynamaktadır.
Pelvik sağlık problemleri komplekstir, çok kompartmanlıdır ve çok faktörlü bir doğaya
sahiptir. Bu nedenle tanı ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım esastır. Geleneksel
tek uzmanlık yaklaşımı, pelvik problemlerin karmaşık doğasını ele almada başarısız olabilmektedir.
Pelvik sağlık problemlerinin yönetiminde hekimler (kadın hastalıkları ve doğum
uzmanları, ürojinekologlar, ürologlar, gastroenterologlar, kolorektal cerrahlar, geriatristler,
radyologlar), alanda uzman fizyoterapistler, psikologlar ve klinik/temel bilimcilerden oluşan
multidisipliner bir ekip gereklidir. Multidisipliner klinik, hasta merkezli bakım ve bireyselleştirilmiş
tedavi fırsatı sunmaktadır ve hasta, sağlık hizmeti sağlayıcısı ve ülke ekonomisi
için verimlidir. Pelvik sağlık problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon, hasta/birey
eğitimi, ağrı nörobilim eğitimi, mesane veya bağırsağın yeniden eğitimi, pelvik taban kas
eğitimi, fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz eğitimi (aerobik, kas kuvvetlendirme ve
endurans, germe, esneklik, gevşeme), manuel terapi, elektrik stimülasyonu, manyetik stimülasyon,
biyofeedback, hidroterapi uygulamaları, akuaterapi uygulamaları, termoterapi,
bantlama, davranışsal/destekleyici yaklaşımlar ve tamamlayıcı terapilerin bir kombinasyonunu
içerebilmektedir.

16*24, Renkli, 1. hamur 70 gr,   1544 sayfa

ISBN CİLT 1: 978-625-7965-69-9

ISBN CİLT 2: 978-625-7965-70-5

ISBN CİLT 3: 978-625-7965-73-6

Editörler


Prof. Dr. Türkan AKBAYRAK
Prof. Dr. Serap ÖZGÜL
Doç. Dr. Ceren GÜRŞEN