ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

19. yüzyıl ortalarında başlayan ve araştırmacıların yaptıkları çalışmalar sonucunda strephosymbolia yani kelime körlüğü olarak ifade ettikleri bazı bulgular, bugün öğrenme güçlüğü konusunda yapılan çalışmalara ışık tutmuştur.
Öğrenme güçlüğü günümüzde en çok üzerinde çalışılan konular arasında yer almaktadır. Tanılama ve değerlendirme süreçlerindeki bazı belirsizlikler ya da karışıklıklar, günümüze kadar farklı tanılarla karıştırılmasına neden olmuştur.
Öğrenme güçlüğü sinyallerini okul öncesi dönemde vermektedir. Ancak tanılama okul çağında olabilmektedir. Dolayısıyla aradaki süreç erken müdahale desteği için kaçırılan bir zaman olabilmektedir. Oysa riskli gruptaki çocukların desteklenmesi, öğrenme güçlüğü ile ilgili yaşayan bir takım problemlerin daha erken dönemde üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır.
Elinizdeki bu kitap özellikle alanda çalışanlara ve bu konuda eğitim alan üniversite öğrencilerine rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Öğrenme güçlüğü konusunda genel bilgilerin yer aldığı, gelişimsel olarak çocukların özellikleri konusunda bilgi alınabilecek bir kitaptır. Ayrıca kitapta çocuğun gelişiminin desteklenmesinde rol oynayan profesyonellere hatırlatıcı notlar yer almaktadır.
Çocuklarımıza “Öğrenmeyi öğretmek” için önce onları tanımaya çalışmaya ne dersiniz?


Semra ŞAHİN

2. BASKI 16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, 200 sayfa

ISBN 978-605-9877-97-8

Editör
Dr. Öğr. Gör. Semra ŞAHİN


Yazarlar
Aslı İZOĞLU TOK, Cihan YILDIZ CANPOLAT, Çiğdem KAYMAZ,
Gizem Yağmur DEĞİRMENCİ, Hülya TERCAN, Müdriye YILDIZ BIÇAKCI,
Rabia KIVANÇ, Şuheda BOZKURT YÜKÇÜ, Zülfiye Güzin TOPCU