Nöropedagoji Çocuk ve Beyin

Nöropedagoji Çocuk ve Beyin

İnsan beyni, sahibinin ihtiyaçlarından daha fazla gelişmiş bir araca benzer.
A. R. Wallece
Çok olağanüstü gibi gelse bile, şu bir gerçek: iki yumruk büyüklüğündeki, katlanmış, sıkıştırılmış bir madde hissini veren beyin, yaklaşık 100 milyar nörondan meydana gelmiştir ve yaklaşık olarak , “yirmi milyon cilt kitabı” dolduracak kadar bilgi saklayabilir. Bilgi güçtür. Beyin hakkındaki gerçekleri, beynin nasıl çalıştığını öğrenmek akademik ve duygusal gelişim için güçlü bir zemin hazırlar. Beynin sahip olduğu neredeyse sınırsız öğrenme kapasitesi sayesinde her insan potansiyel bir dâhidir. Beyni öğrenerek bu dehayı ortaya çıkarabiliriz.
Bu kitabın yazım aşamasında başta editörler olmak üzere tüm araştırmacılar beynin bir kas gibi kullanıldıkça güçlenen, kullanılmazsa zayıflayan bir işlevi olduğundan yola çıkarak, beyin ve eğitim arasındaki ilişkiye odaklandılar. Bu kitap gelecekte eğitimcileri, ebeveynleri, insan kaynakları alanında çalışanları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için kaleme alınmıştır. Bu eserde insan beyninin sanat, matematik, dil, müzik, duyu gelişimi, öğrenme ve eğitim ilişkisi detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.
İnsan beyninde neler olup bittiğini anladığımız zaman bilinçli farkındalığımız artar. Beyin ve eğitim arasındaki ilişkiyi öğrenmek eğitimciler için son derece önemlidir. Son yıllarda modern beyin araştırmaları yoğunluk kazanmıştır. Bu araştırmaların çoğunun tıp alanında çalışan nörologlar ve nöro-biyologlar tarafından yapıldığı görülmektedir. Günümüzde disiplinler arası çalışmalar tıp, psikoloji ve eğitim alanında odak noktası haline gelmiştir. Buradan yola çıkarak eğitimciler beyin temelli öğrenme, beyin dostu eğitim, sağ beyni-sol beyni geliştiren etkinlikler, çılgın nöronlar gibi konuları tartışmaya başladılar. Nöro-pedagoji, okul içi ve okul dışı mekanlarda eğitimi en iyi şekilde gerçekleştirmek için beynin işlevlerini anlamaya odaklanan bir alandır. Nöro eğitim, öğrenme deneyimini en iyi hale getirmek hedefiyle nörobilim ve pedagojinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu disiplin, beyin işlevlerini -beynimizin bilgiyi nasıl özümsediği, kodladığı ya da hatırladığını- anlamayı ve bunları eğitimde uygulamayı amaçlar. Bunun sonucu olarak da eğitimciler daha iyi eğitim stratejileri geliştirebilir, öğrenme ergonomisini tasarlayabilir, daha duyarlı ölçmeler sağlayabilirler.
Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu eserin Türkiye’deki politika yapıcılar, bilim insanları, eğitimciler, ebeveynler, öğretmenler ve öğrencilere yararlı olmasını dileriz.
Dr. Gülçin Güven- Dr. Mehmet Nur Tuğluk – Dr. Banu Özkan

1. Baskı, 16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, 192 sayfa

ISBN 978-625-7965-33-0

EDİTÖR
DOÇ. DR. GÜLÇİN GÜVEN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET NUR TUĞLUK
DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU ÖZKAN


YAZARLAR
Prof. Dr. Alev ÖNDER
Prof. Dr. Rengin Zembat
Doç. Dr. Armağan KONAK
Doç. Dr. Gülçin GÜVEN
Doç. Dr. Özcan KARAASLAN
Doç. Dr. Zeynep DOĞAN
Doç. Dr. Zeynep TEMİZ
Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Elif EROL
Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nur Tuğlu