Gelişimsel Müdahale: Olgularla Kuramdan Uygulamaya

Gelişimsel Müdahale: Olgularla Kuramdan Uygulamaya

Gelişimsel bakış açısı yaşam boyu değişime odaklanmakta, bu değişimde rol oynayan etkenleri çok boyutlu değerlendirebilmeyi sağlayan özelleşmiş, ancak kapsamlı bir bilgi birikiminin yanı sıra klinik bir önseziyi de gerektirmektedir. Çocuk Gelişimi alanı söz konusu olduğunda klinik karar verme ve ilerleme, bir başka deyişle “gelişimsel müdahale” süreci başta ailenin ve/veya bakımverenin ve birden fazla disiplinin katkılarıyla gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, gelişimsel olarak uygun müdahalelerin hayata geçirilmesinde çoklu değerlendirme verilerinin toplanması, raporlanması, bireye özgü hedeflerin belirlenmesi ve müdahalenin etkilerinin klinik çerçevenin ve çocuğun çevresel koşullarının izin verdiği ölçüde izlenmesi anahtar noktayı oluşturmaktadır. Kimi zaman oldukça uzun ve karmaşık bir hal alan bu yol haritasının oluşturulmasında Çocuk Gelişimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu noktadan ve özellikle uygulama alanındaki gereksinimlerden hareketle hayata geçirilen bu kitapta, her biri Çocuk Gelişimi alanında uzman değerli yazarların katkılarıyla, kuramsal yaklaşımların bütünleşik olarak uygulamaya nasıl aktarılabileceği sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Ayrıca, merkezine gelişimi alan uygulamaların işlerliğinin farklı olgularla sınandığı örnekler ile Çocuk Gelişimcilerin alan uygulamalarına katkı sağlayabilmeyi hedefledik. Bu amaçla, alan uygulamalarında sıkça karşılaşılan olguları ele almaya özen gösterdik.
Yaşamın farklı dönemlerinde, farklı çevresel ve biyolojik özelliklere sahip çocuklara yönelik gelişimsel değerlendirme ve müdahalelerin çok boyutlu olarak ele alındığı bu kitapta; Bağlanma, Yas Süreci, Davranış Problemleri, Enürezis, Gelişimsel Gecikme, Göç Bağlamında Gelişimsel Gecikme, Okula Uyum, Otizm Spektrum Bozukluğu, Çocuklarda Uyku Problemleri, Tuvalet Eğitimi Sorunları ve Erken Çocukluk Döneminde Yeme Sorunları konularını merkeze alan on bir olgu sunulmuştur. Her bir olgunun kuramsal dayanakları açıklandıktan sonra, olgunun içinde bulunduğu çevresel koşullar bağlamında yapılan değerlendirme ve müdahale süreci anlatılarak eleştirel bir bakış ile süreç tekrar değerlendirilmiştir. Kitapta yer alan tüm olgulara ilişkin ad-soyad ve demografik bazı bilgiler etik gereklilikler çerçevesinde değiştirilmiş, ancak olgunun seyrine ilişkin hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla her bir olgu uygulayıcıların özgün ve gerçek verilerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte, kitapta yer alan her bir olgunun yalnızca örnek olduğunu ve içinde bulunduğu çevresel koşullar ve klinik sınırlılıklar bağlamında ele alınmasında yarar olduğunu hatırlatmakta yarar vardır.

İnsanın biyopsikososyal bir varlık oluşundan hareketle, gelişimsel müdahalelerin biyoekolojik bağlamda ele alınması sunulan olguların ortak noktasını oluşturmaktadır. Kitapta sunulan olgular, gelişimin özgül doğası bağlamında, olguya özgü ve gerçek uygulamaları, uygulamaya katkı sağlayan ekibin değerlendirme ve müdahale sürecine ilişkin eleştirilerini ve olası düzenlemelerini içermektedir. Bununla birlikte, kitapta ele alınan olgular gerek tanı gerek demografik özellikleri bakımından Çocuk Gelişimi meslek alanında karşılaşılan olguların yalnızca küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, sunulan olguların uygulayıcılar için bir başlangıç noktası sunması ve kitabın Çocuk Gelişimi meslek alanı uygulamalarına yönelik ilk olgu kitabı olması bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.
2014 yılında editörler ve bazı yazarlar ile gerçekleşen derinlemesine inceleme ve tartışma sürecinin bir yansıması ve yaklaşık iki yıl süren emek yoğun bir sürecin ürünü olan bu kitabın hayata geçirilmesinde sabır ve emekle birlikte yol aldığımız değerli yazarlara uygulamalarını büyük bir içtenlikle bizlerle paylaştıkları ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca kitabı yayına hazırlayarak basım ve dağıtımını üstlenen Hedef Yayıncılık ailesine yoğun ve özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Kitabın başta Çocuk Gelişimciler olmak üzere çocuğu ve çevresini merkeze alarak çalışan uzmanlara, araştırmacılara ve değerli Çocuk Gelişimi öğrencilerine katkı sağlaması dileğiyle…


Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI, Prof. Dr. Gözde AKOĞLU

1. Baskı, 16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, 248 sayfa

ISBN 978-625-7965-38-5

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Prof. Dr. Gözde Akoğlu


YAZARLAR:
Prof. Dr. Gözde AKOĞLU
Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Prof. Dr. Şehnaz CEYLAN
Doç. Dr. Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
Dr. Öğr.Üyesi Aybüke YURTERİ TİRYAKİ
Dr. Esra ACAR ŞENGÜL
Dr. Yasemin YILMAZER
Arş. Gör. Feyza YALMAN
Arş. Gör. Sena Öz
Uzm. Dyt. Hilal DOĞAN GÜNEY
Bil. Uzm. Ayşe Gül PARLAK
Bil. Uzm. Didem EMRE BOLATBAŞ
Bil.Uzm. Esra BEKER
Bil. Uzm. H.Yusuf PARLAK
Bil. Uzm. Kamile Büşra ERGENCİ BASINLI
Bil. Uzm. S. Sıla DOKUZ SAYINER
Bil. Uzm. Şerife Sezen AKSU
Gökçe Hafızoğlu
Nazlı DOĞAN