Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları

Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları

oluşturmaktadır. Bu yıllar çocukların çok hızlı bir gelişim içinde oldukları aynı zamanda da çok hızlı öğrenmenin de gerçekleştiği yıllardır. Bu yıllar içinde deneyim ve yaşantılar sonucu kazanılan bilgi, beceri ve alışkanlıklar öğrenmenin temelini oluşturabileceği gibi kişiliğin, davranışların, sosyal ve duygusal yaşantılarında temelini oluşturmaktadır.
Erken çocukluk yıllarının nitelikli olarak geçirilmesi hem gelişim hem de öğrenme üzerinde önemli etkiye sahip olduğu birçok araştırma sonucunda ortaya konulmuştur. Bunun içindir ki erken çocukluk yıllarında öğrenme ve öğretme yaşantıları tesadüfe bırakılmayacak kadar büyük önem taşımaktadır. Öğrenme, öğretim ortamının uygunluğu, çocuğun gelişim özellikleri, bireysel ihtiyaç ve farklılıkların göz önünde bulundurulması, çocuğun yaşına uygun etkinliklerin seçilmesi ve düzenlenmesi, çocuğa uygun öğrenme yaklaşımının seçilmesi, öğreten kişinin bu konuda bilgi ve becerilere sahip olması gibi birçok faktörün dikkate alınmasını gerekir. İşte bu kitap erken çocukluk yıllarında öğrenme yaşantılarının olumlu yönde düzenlenmesinde yardımcı olması için hazırlanmıştır.
Kitap içinde erken çocukluk döneminde öğrenme ve öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları ve öğrenme için fiziksel ortamın düzenlenmesi ile ilgili konulara yer verilmiştir. Erken çocukluk yıllarında çocukların öğrenmesi ile ilgilenen herkese rehber olması niteliğinde hazırlanan bu kitap eğitimcilere, öğrencilere, okul öncesi öğretmenlerine ve alana önemli bir kaynak olarak katkı sağlayacaktır. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlara, yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca kitabımızın yayınlanmasını ve okuyucu ile buluşmasını sağlayan hedef CS yayıncılığa çok teşekkür ederim.
Bu kitabın çocukla çalışan, öğrenme ve öğretmeyi seven herkese yararlı olması dileklerimle saygılarımı sunuyorum…
Prof. Dr. Emel ARSLAN

1. Baskı, 16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, 136 sayfa

ISBN 978-625-7965-26-2

Editör
Prof. Dr. Emel ARSLAN
Yazarlar
Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR
Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU
Doç. Dr. Duygu ÇETİNGÖZ
Doç. Dr. Serpil PEKDOĞAN
Doç. Dr. Suat KOL
Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun ERSAN
Öğr. Gör. Dr. Tuncay ORAL
Öğr. Gör. Aykut GÜNLÜ
Arş. Gör. Esra Betül KÖLEMEN
Arş. Gör. Hilâl KAROĞLU