ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, erken çocukluk döneminde, çocuğun doğduğu andan itibaren gereksinimlerin karşılanması, farklı uyaranlarla , ortamlarla karşı karşıya kalması ve desteklenmesi onun sağlıklı bir gelişim göstermesi önemlidir. Bunun içinde ailelerin eğitilmesi/ bilgilendirilmesi, iyi planlanmış erken çocukluk programlarının oluşturulması, iyi yetişmiş öğretmenler gereklidir. Ülkemizde 0-3 yaş çocuklarının eğitimi çoğunlukla ailelerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Üç-altı yaş çocuklarının eğitimini ise Millî Eğitim Bakanlığı üstlenmiş, okullaşma oranını artırarak ve farklı programlar uygulayarak çocuk nüfusunun büyük bir çoğunluğuna ulaşmaya çalışmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı okullaşma oranını hızla artırırken 0-6 yaş çocukları için ihtiyaç duyulan öğretmenleri yetiştirmekte giderek önem kazanmıştır. Bu durum hem alanında bilgili hem de yeterli sayıda öğretmen ihtiyacına işaret etmektedir. Üniversitelerin lisans programında yetişen öğretmen adayları için ilk yılın birinci döneminde 0-6 yaş çocuklarının özelliklerini, bu yaş grubuna eğitim verecek öğretmenlik alanının tanıtımını, dört yıl boyunca okuyacakları derslerin ve uygulamaların kısa tanımlarını içeren "Erken Çocukluk Eğitimine Giriş" dersi bulunmaktadır.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayan Okul Öncesi Eğitimi öğretmen eğitimi programında Okul Öncesi Eğitime Giriş dersi Erken Çocukluk Eğitimine Giriş olarak değiştirilmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığında şube olarak erken çocukluk eğitimi olarak yer almasına rağmen okul öncesi eğitim kurumları ve okul öncesi öğretmeni olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle kitap içinde zaman zaman okul öncesi ifadeleri kullanılmaktadır. Alanda birçok Erken Çocukluk Eğitimine Giriş kitabı bulunmaktadır. Her kitap büyük özverilerle hazırlanmış, kapsamlı kitaplardır. Biz bu kitapta konulara daha geniş bir açıdan bakarak, konuları çeşitlendirerek ele almayı amaçladık. Kitabın hem öğrencilere bir ders kitabı hem de alanda çalışanlara bir rehber olacağı görüşündeyim.
Bu kitabın temel amacı; öğretmen adaylarımızın okul öncesi öğretmenliği ile ilgili ilk deneyimlerini kazanacakları “Erken Çocukluk Eğitimine Giriş” dersinde temel bilgi ve becerilerini daha üst düzeye çıkartmaktır. Kitap 12 bölümden oluşmaktadır. Kitapta, erken çocukluk eğitiminin temel amacı, önemi ve ilkeleri, Türkiye’de erken çocukluk eğitimi, öğretmen ve öğretmen yetiştirme, dünyada erken çocukluk eğitimi, erken çocukluk eğitim döneminde temel ihtiyaçlar ve temel alışkanlıkların kazandırılması, erken çocukluk döneminde gelişim, yaratıcılık, Türkiye’de erken çocukluk eğitimi programları ve erken çocukluk eğitimi modelleri, erken çocukluk eğitimi ortamları, çocuk hakları, erken çocukluk eğitiminde aile katılımı konuları detaylı olarak ele alınmıştır.


2. Baskı, 16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Siyah- Beyaz, 256 sayfa

ISBN 978-605-9877-87-9

Editör
Prof. Dr. Rengin ZEMBAT

Yazarlar
Prof. Dr. Ayla OKTAY
Prof. Dr. Rengin ZEMBAT
Doç. Dr. Sinan KOÇYİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Atiye ADAK ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZDEMİR BECEREN
Dr. Öğr. Üyesi Emel TOK
Arş. Gör. Gülşen İLÇİ KÜSMÜŞ