Çocuk Gelişimi Meslek Elemanları İçin Uygulama Rehberi

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanları İçin Uygulama Rehberi

Türkiye'nin ekonomik yönden kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için endüstri ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün sadece lisans programlarıyla karşılanamayacağı açıktır.Bu nokta da tüm sektörlerde nitelikli ara eleman önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Meslek Yüksekokulları (MYO) mezunları ülkemizde vasıflı ara eleman yetiştirme gibi önemli bir görevi üstlenmektedir. Son yıllarda sayıları hızla artan Meslek Yüksek Okullarının sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek,çağın gereksinimlerine göre ve bölgesel düzeyde bilinçli mezunlar yetiştirerek ara eleman ihtiyacını karşılama yönündeki katkı ve çabaları inkar edilemez.Ancak,yapılan bir çalışmada MYO’ların sektörle ilişkisinin sınırlı olması, çoğu okulun alanına uygun yerde kurulmaması ve sosyal imkanlarının sınırlı olması, bazı ön lisans programlarının iş hayatında karşılığının olmaması gibi sorunlar ortaya konmuştur.Bu sorunlardan hareketle, MYO’larını iyileştirmek için politika yapım sürecinde öncelikle, “MYO’larda iş yeri eğitiminin artırılması», «MYO’ların makine teçhizat ve donanımının güçlendirilmesi, kontenjanlar belirlenirken istihdam talep projeksiyonlarının dikkate alınması, MYO’ların eğitim süresinin mesleki becerilerin ve temel yeterliliklerin tam olarak kazandırılması için yeniden değerlendirilmesi, öğrencilere yönelik rehberlik hizmetlerinin artırılması konularına öncelik verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Ülkemizde Meslek Yüksek Okulları Çocuk Gelişimi ön lisans programı ile yetiştirilen çocuk gelişimi meslek elemanların hizmet sektörü alanında en fazla ihtiyaç duyulan ve en geniş çalışma alanına sahip ara elemanlardan biri olduğu söylenebilir. Ancak çocuk gelişimi meslek elemanlarının meslek tanımlamalarının yeterli olmamasının ve meslek standartlarının henüz oluşturulmamış olmasının çocuk gelişimi mesleğinin anlaşılmasının önündeki en önemli engellerden biri olduğu düşünülmektedir Bu nedenle Meslek Yüksek Okulları Çocuk Gelişimi Programlarında öğrenim gören öğrencilere,öğretmenlere ve öğretim elemanlarına staj uygulamalarında destek olması amacı ile hazırlanan bu kitapta çocuk gelişimi meslek elemanlarının meslek tanımları, görevleri, sahip olması gereken özellikler,erken çocukluk dönemi,erken çocuklukta özel eğitim,Okul Öncesi Eğitim Programı, Dönem İçi Mesleki Uygulama ve Staj Planlaması konuları tartışılacaktır.Tüm meslektaşlarımıza yararlı olması dileğiyle.
Prof. Dr. Z. Fulya Temel

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 176 Sayfa,

ISBN 978-625-7965-13-2

Editörler
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL


Yazarlar
Doç. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ
Öğr. Gör. Dr. Bilge KOÇAK TÜMER
Öğr. Gör. Alper Yusuf KÖROĞLU
Öğr. Gör. Emre BOZDEMİR
Öğr. Gör. Mehmet Oğuz GÖLE
Öğr. Gör. Seda ESKİDEMİR MERAL