Çocuk Gelişimi Bakış Açısı ile Üstün Yetenekli Çocuklar

Çocuk Gelişimi Bakış Açısı ile Üstün Yetenekli Çocuklar

Ülkemizde özel gereksinimliler grubu içinde yer almalarına karşın ihmal edilen üstün yetenekli çocuklara ilginin son yıllarda oldukça artmış olması ve özellikle akademik çevrelerce bu konuda çeşitli projeler, araştırmalar ve yayınlar yapılması üstün yetenekli çocuklar ve yeteneklerinin değerlendirilmesi bakımından oldukça önemli bir gelişmedir. Ancak çalışmalara
baktığımızda -son zamanlarda biraz çeşitlense de- genellikle benzer konuların ele alındığı görülmektedir. Özellikle ailelerle yaptığımız çalışmalarda, ailelerin çocuklarının farklı gelişimi, hangi davranışların üstün yetenekle ilişkili olduğu hangi davranışların takvim yaşına uygun olarak ortaya çıktığını ayrt etme, çocuğuna nasıl yaklaşacağı, farklı gelişimden kaynaklanan sorunlarla nasıl baş edeceği, baş edemedikleri zaman ilerde onları ve çocuklarını ne gibi problemlerin beklediği gibi konularda müthiş bir bilgi açlığı içinde olduklarını gördük. Ayrıca bu konularda danışmanlık alabilecekleri uzman sayısı ve bu uzmanlara ulaşabilme olanakları da maalesef oldukça yetersiz.

Gelişim özellikleri ve ihtiyaçları dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar kapsamında yer alan üstün yetenekli çocuklar, doğaları gereği erkenden ele alınmalı ve yeteneklerini geliştirebilecekleri aile, eğitim ve sosyal çevrelerde büyümelerine olanak sağlanmalıdır; bu üç ortamdan herhangi birinde gereksinimlerinin karşılanamaması, yeteneklerinin körelmesi ve kaybolup gitmesine neden olduğu gibi ileriki yıllarda akademik, sosyal- duygusal ve topluma uyum problemlerinin ortaya çıkmasına yol açabilir ve bu problemlerle baş etmek de oldukça güç olabilir. Üstün yetenekli çocukların akademik yönden başarılı olması ve yeteneğinin geliştirilmesi kadar ruh sağlığının yerinde olması ve sosyal çevresi ile uyumlu, mutlu bir birey olması da son derece önemlidir. Bu bakımdan ailelerin ve bu çocuklarla çalışan profesyonellerin üstün yetenekli çocukların özellikleri, ihtiyaçları ve gösterecekleri uygun yaklaşımlar konusunda yeterli donanıma sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Uzun zamandır bu gereksininimleri bir nebze olsun karşılayabilecek bir kitap yazalım diye planlar yapmamıza karşın üniversitedeki diğer işlerimizin yoğunluğu hep bu planımızı ertelememize neden oldu, en sonunda
daha fazla ertelemeden artık kitabımızı gerçekleştirelim diye yola koyulduk ve elinizdeki kitap ortaya çıktı. Kitap; zeka ve üstün yetenek, çocuklarda gelişim süreci, üstün yetenekli çocukların belirlenmesi, üstün yetenekli çocuklarda erken müdahale konularını kapsayan dört ana bölümden oluşmaktadır. Kitap her ne kadar kullanılan dil açısından daha çok çocukla çalışan profesyonellere ve bu mesleklere aday öğrencilere yönelik gibi görünse de verilen bilgilerden ailelerin de yararlanabileceğini düşünüyoruz.

Bu kitabın yazılması için bize ilham veren üniversite öğrencilerimize, ailelere, fotoğraflarıyla ve resimleriyle kitabımızı zenginleştiren çocuklarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca basımını gerçekleştiren Hedef CS Yayıncılığa sonsuz teşekkürlerimizle...

Prof. Dr. E. Nilgün Baysal Metin
Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu, Yrd. Doç. Dr. A. Gülşah Saranlı

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 200 sayfa, 
ISBN 978-605-9877-63-3

Prof. Dr. E. Nilgün Baysal Metin
Prof. Dr. H. Elif Dağlıoğlu
Doç. Dr.  Adile Gülşah Saranlı