BİLGE YOL GÖSTERİCİ ŞÜKRAN OĞUZKAN

BİLGE YOL GÖSTERİCİ ŞÜKRAN OĞUZKAN

Meslek yaşamını ve ömrünün önemli bir bölümünü “erken çocukluk eğitimi” ve “çocuk gelişimi ve eğitimi” alanlarında uzman meslek elemanı yetiştirmeye; alanımıza ders kitabı, çocuk kitabı, eğitici oyuncak ve materyal gibi ihtiyaç duyulan eğitim araç-gereçlerini kazandırmaya adamış; konusunda önemli isimlerden çok değerli hocamız ŞÜKRAN OĞUZKAN çağdaş anlamda okul öncesi eğitimin Türkiye’de kurulmasında ve gelişmesinde emek vermiş kişilerin başında gelmektedir.
Hocamız; yüce Atatürk’ün aydınlanmacı bir görüşle öngördüğü Türk kadını için örnek bir yol göstericidir. Çağdaş bilgi ve düşünce ile donatılmış, kendine güvenen, karşısına çıkan güçlüklerden yılmayan, edilgen bir duruş yerine mücadele eden kişiliğini daima korumuş, bu mücadelesini, yılmaz yapısını 1950’li yıllarda kazandığı bursla, bir göçmen gemisi ile Amerika’ya gidişinde ve orada istediği üniversiteye gidebilmek için yılmadan çalışmasında da göstermiştir.
Hocamızın, ülkemizde “okul öncesi eğitimin” olduğu kadar, günümüzde birçok üniversitede açılmış olan “Çocuk Gelişimi Bölümleri”nin kuruluşunda da çalışmaları bulunmaktadır. 1961 yılında Türkiye’ye döndükten sonra, Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümünün kurulmasında ve 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünün kurulmasında yapıcı çalışmaları olmuştur.
Yaşamla yaratıcılığı birleştirmiş olan öğretmenimizin yaşamını, öğrencilerini ve çevresindekileri anlamaya; kendini okumaya, yazmaya adamış birisi olarak yazdığı kitapların da alanda önemli yerleri olmuştur. Bu kitaplar, ülkemizde uzun yıllar boyunca alanımızda öncü nitelik taşımıştır. Torunu Can’ın esin kaynağı olduğu öykü kitapları ile de çocuk yazınında tanınan ve sevilen kitapların yazarı olarak önemli bir yeri vardır.
Çok sevgili hocamız 1961 yılından 1996 yılında emekli oluncaya kadar, 1982 yılından itibaren Gazi Üniversitesi bünyesinde yer alan “Mesleki Eğitim Fakültesinde (Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu) yetiştirdiği birçok öğrencinin yanı sıra, ülkemizin çeşitli bölgelerinde verdiği seminerler, toplantılar, ayrıca ülkemizi temsilen katıldığı Avrupa Konseyi toplantıları ile alana çok değerli katkılarda bulunmuştur. Bugün ülkemizin birçok üniversitesinde onun yetiştirdiği öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalar, onun okul öncesi eğitime katkılarının önemli bir kanıtıdır.
Değerli hocamızın yaşam öyküsündeki “sevginin” insanı sarıp sarmalayan ve mutlu olmasını sağlayan bir yaşam enerjisi olduğunu düşünüyorum. “Uzun yaşamım bana, insanları sevmenin, önemsemenin ve yardım için bize uzanan bir eli geri çevirmemenin iç huzuru verdiğini ve mutlu bir yaşam sunduğunu göstermiştir.” cümleleri kendisinin yaşama bilgece bakışını en güzel biçimde özetlemektedir.
Yüce önderimiz Atatürk’ün eğitim ve aydınlanma devrimlerinin amaçları doğrultusunda, bizlere ve genç kuşaklara bir eğitimci olarak değerli hizmetler veren öğretmenimiz daima yol göstericimiz olmuştur. Değerli hocamıza sevgi ile dokunduğu tüm öğrencileri ve dostları adına sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz. Öğrencileri olarak kendilerini daima onur, övünç ve sevgi ile anımsıyor ve anıyoruz.

Bu “anılar kitabı”na katkıda bulunan çok değerli katılımcıların anıları “yaşanan güzelliklerin unutulmadığının” ve Carl Gustav Jung’un “zeki öğretmenleri takdirle anarız, duygularımıza dokunanları ise minnetle” sözünün birer kanıtıdır. Şükran hoca bizim için her ikisini de temsil ediyor. Bu kitap düşüncesinin oluşumundan başlayarak tüm aşamalarda birlikte keyifle, heyecanla çalıştığımız sevgili Prof. Dr. Neslihan AVCI ile birlikte anılarını paylaşan katılımcılara en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Sevgili Sıla UZKUL ve Berrin SOMER ÖLMEZ’e bu çalışmadaki katkıları ve yayıncımız Uğur CANBAZ’a ve Başak CANBAZ AKKAYA’ya bu anıların yayımlanmasında gösterdikleri ilgi ve özen için ayrıca teşekkürü borç biliriz.


Abide GÜNGÖR AYTAR

1. BASKI 74 SAYFA

ISBN 978-625-7965-35-4

Hazırlayanlar:
Prof. Dr. Abide GÜNGÖR AYTAR
Prof. Dr. Neslihan AVCI


Düzenleyenler:
Arş. Gör. Berrin SOMER ÖLMEZ
Arş. Gör. Sıla UZKUL