ALTERNATİF EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

ALTERNATİF EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Alternatif eğitim yaklaşımlarının ortaya çıkış öykülerine bakıldığında geleneksel eğitim anlayışının olumsuzlukları, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri, doğadan uzaklaşmanın çocuklara yansımaları gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Geleneksel eğitim anlayışında gördüklerimizin aksine alternatif eğitim yaklaşımlarında, çocuk merkezli bir bakış açısı vardır; çocukların ilgi, gereksinim ve bireysel farklıkları dikkate alınır. Aynı zamanda özgürlükçü ve esnek bir yaklaşım söz konusudur. Çocukların kendilerini tanımalarına, kendileri ile ilgili farkındalıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak, bütüncül gelişimini desteklemek, etkili öğrenme fırsatları sunmak alternatif eğitim yaklaşımın amaçları arasında yer alır. Geleneksel eğitim ile alternatif eğitim yaklaşımlarına yönelik yapılan karşılaştırmalı araştırmalarda alternatif eğitim yaklaşımlarının çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor gelişimlerini olumlu yönde etkilediği, okul başarılarını arttırdığı, okula devam etme ve mezun olma oranlarını yükselttiği ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.
Elinizde bulunan bu kitapta sizlere sunulan alternatif eğitim yaklaşımlarının dünyanın birçok yerinde yaygın bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde de Montessori, Waldorf, Orman Okulları gibi farkı yaklaşımlara yönelik uygulamaların olduğu dikkati çekmektedir. Ülkemizdeki uygulamalar daha çok okul öncesi eğitime yönelik olup, her okul kendi fiziksel koşulları bağlamında çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca alternatif eğitim yaklaşımlarının izlerine ülkemizde 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan MEB Okul Öncesi Eğitim Programında rastlamak mümkündür. Bu programın temel özelliklerine baktığımızda, eklektik bir bakış açısıyla farklı gelişim ve öğrenme kuramlarından, farklı alternatif eğitim yaklaşımlarından yararlanıldığı; evrensel değerleri dikkate alarak ülkemiz kültürüne göre oluşturulduğu görülmektedir. Dolayısıyla MEB Okul Öncesi Eğitim Programında izlerini görebileceğimiz yaklaşımlar bu kitapta yerini almıştır: Montessori, High Scope, Çocuktan Çocuğa, Head Start, Regio Emilia, Proje, Waldorf, Orman Okulları, Bank Street ve Pikler. Kitaptaki her bir bölümde yaklaşımın felsefesi, kuramsal temelleri, programın özellikleri, dünyada ve ülkemizdeki uygulama örnekleri konuları ele alınmıştır.
Son söz olarak şunu ifade etmek gerekir ki, alternatif eğitim yaklaşımlarının çocukların yararına sonuçlar verdiği bilinmekle birlikte, farklılığı yaratan esas öğenin eğitimciler olduğu da bir gerçektir. Bu nedenle ister alternatif yaklaşımlardan birisi, ister gelişimsel bir anlayış ile yapılmış olan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, ister başka her herhangi bir program kullanılıyor olsun, farkı yaratanın eğitimci olduğu inancındayız.


Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
Öğr. Gör. Dr. Taşkın TAŞTEPE

1. Baskı, 16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, 172 sayfa

ISBN 978-605-9877-87-9

EDİTÖR:

Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL, Öğr. Gör. Dr. Taşkın TAŞTEPE

YAZARLAR:

Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
Doç. Dr. Bedriye Tuğba KARAASLAN
Doç. Dr. Vuslat OĞUZ ATICI
Dr. Öğr. Üyesi Asiye PARLAK RAKAP
Dr. Öğr. Üyesi Zühal GİZİR
Öğr. Gör. Dr. Taşkın TAŞTEPE