YAŞLILAR İÇİN SOSYAL HİZMET

YAŞLILAR İÇİN SOSYAL HİZMET

Sosyal hizmet yaşlı bireyi çevresi içinde düşünerek, yaşlıların biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyen ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli kaynakları ve hizmetleri sunan bir meslektir. Yaşlılıkta; yaşama gücü ve isteğinin azalması, duygu durum bozulmaları, ölüm korkusu, değersizlik duygusu, pasif yaşam biçimi, eskiye özlem duyma gibi psikososyal faktörlerin yanısıra; emeklilik ile birlikte gelirin azalması ve yoksullaşma, sağlığın bozulması ve hastalıkların sık görülmesi gibi hususlar yaşlıların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yaşlılar, fiziksel güçlerinin sınırlanması ve hareket yetilerinin azalması sonucunda “bağımsız” bireyden “yardım alan” bireye dönüşmektedirler. Bu nedenle yaşlının yaşamının bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşlı bakımının profesyonel bilgi ve deneyim istemesi nedeniyle bakım hizmetlerinin hem bireyler, hem gruplar hem de toplumun geleceği için organize edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada görev alan en önemli meslek gruplarından biri sosyal çalışmacılardır. Yaşlılara sunulan hizmetlerin kapsamı ise sosyal hizmetleri oluşturmaktadır. Bu kitapta yaşlılar için sosyal hizmet uygulamalarının kapsamı açıklanmaya çalışılmaktadır. Emeği geçen yazarlarımıza çok teşekkür ederim.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 176 Sayfa

ISBN 978-605-9877-59-6

Burcu Özdemir Ocaklı
Elif Gökçearslan Çifci
Emine Özmete
Emre Birinci