YAŞLILAR İÇİN FİZİKSEL REHABİLİTASYON

YAŞLILAR İÇİN FİZİKSEL REHABİLİTASYON

Yaşlanma, ilerleyici fizyolojik değişiklikler ve artmış hastalık sıklığının ortaya çıktığı bir yaşam sürecidir. Hızla artan yaşlı nüfus dünyada sosyal, psikolojik, politik, ekonomik açısından önemli bir toplumsal problem oluşturmaktadır. Türkiye’de geçen yüzyılın ikinci yarısında ölümlerde belirgin azalmayla 65 yaş ve üzerindeki nüfusta artma meydana gelmiştir. Ülkemizde yaşlılık ve yaşlılığın oluşturacağı sorunlar henüz yeni tartışılmaya başlanmıştır.
Daha uzun yaşam değerlidir, ancak sağlıklı şekilde geçirilecek uzun bir yaşam en arzu edilenidir. Yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik değişim kişinin fiziki durumu başta olmak üzere olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu etkileri minimuma indirmek için ‘iyi yaşlanma’ kavramına yönelik her tür politikanın geliştirilmesi gerekmektedir. Geriatrik rehabilitasyon, yaşlıda fizyolojik kayba veya hastalığa bağlı gelişen fonksiyonel kötüleşmenin önlenmesi, geciktirilmesi, en aza indirilmesi, günlük yaşam aktivitelerinde mümkün olduğunca bağımsızlığını artırmayı amaçlayan çabalardır. Bu sayede nihai hedefi yaşlının fiziksel fonksiyonlarını, bağımsızlığını artırarak yaşam kalitesinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Toplumsal boyutu göz önüne alındığında yaşlının rehabilitasyonu oldukça önem ve öncelik arz etmektedir.
Bu kitapta, geriatrik fiziksel rehabilitasyon yaklaşımı ve yaşlıların fiziksel rehabilitasyon gerektiren öncelikli sorunlarına yönelik 14 temel konu sizlere sunulmaktadır. Konu ile ilgili sağlık çalışanları için kaynak kitap olmasını diliyorum.
Kitabın oluşmasında destek veren, zaman ayırarak emeklerini esirgemeyen değerli meslektaşlarıma şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 176 Sayfa

ISBN 978-605-9877-57-2

Aslıhan Uzunkulaoğlu
Aysun Genç
Birkan Sonel Tur
Burcu Yanık
Deniz Evcik
Diana Rustemova Bayraktar
Duygu Geler Külcü
Haydar Gök
Merve Karakaş
Merve Örücü Atar
Pınar Borman
Saime Ay
Seçilay Güneş
Şebnem Koldaş Doğan