YAŞLILAR İÇİN ERGOTERAPİ

YAŞLILAR İÇİN ERGOTERAPİ

Tüm ülkeler açısından yaşlanma, önemi giderek artan evrensel bir konudur. Sağlıklı ve üretken yaşlanma, toplumsal katılım ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi tüm dünyada önemli konular arasındadır. Yaşlanma sürecinde, kişilerin tıbbi, psikolojik ve sosyal uyum açısından desteklenmeleri ve topluma tam katılımları konusunda etkin hizmetler sunulmasını gerekli kılmaktadır.
Yaşam kalitesi, bireyin fiziksel, psikolojik ve iyilik hali olarak da ifade edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini “kendi amaçları, beklentileri, standartları ve ilgilerini göz önüne alarak bireyin içinde yaşadığı kültür ve değerler sisteminde kendi konumları ile ilgili algıları” biçiminde tanımlamaktadır. Katılım ise toplumun içinde olmak ve yaşam rollerini sürdürebilmek anlamına gelmektedir.
Kişisel özellikler, dünya görüşü ve yaşam beklentisi bireyin yaşlılığa bakışını ve kabullenmesini etkiler. Fiziksel çevre, ailenin ve toplumun tutumları yaşlı bireylerin topluma katılımları açısından belirleyici olabilir. Geriatrik rehabilitasyonda, yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve buna eşlik eden kronik hastalıkların ele alınması ne kadar, sosyoekonomik faktörler, bilişsel ve ruhsal sorunların ve topluma katılımı olumsuz etkileyen faktörlerin de ele alınması da gereklidir.
Sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla yaşlı kişi ve ailesinin de içinde bulunduğu birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Yaşlılıkta sağlık, yaşam kalitesi ve toplumsal katılımda önemli rolü olan Ergoterapi, bireyin ilgileri doğrultusunda aktivitelere katılımını engelleyen zorlukları aşmasına çözüm üretilmesi, hastalık ve yaralanmaların önlenmesi ve yaşam rollerine adaptasyonları güçlendirip sağlığın gelişimine katkı sağlayan bir alandır. Ergoterapi’nin temel dayanağı; bireylerin yaş, cinsiyet, kültür ve mesleki rollerine uygun olan anlamlı ve amaçlı aktivitelerde performanslarını artırmanın sağlık ve yaşam kalitesi ile ilgili doğrudan ilişkisidir. Kişinin fiziksel, bilişsel, psikososyal durumu ve çevreye ait faktörler ile günlük yaşam, üretim ve serbest zaman aktiviteleri incelenir. Toplumsal katılım ve yaşam kalitesi, roller ve rollerin gereği aktivite performansını artırmak için, kişinin güçlendirilmesi, çevrenin kolaylaştırıcı olması ve aktivite adaptasyonları için çözümler üretilir. Ergoterapi tıbbi ve psikososyal bileşenleri rol, aktivite ve görev performansı ile ilişkilendirerek inceler ve bütüncül, kişi merkezli müdahaleler oluşturur.
Bu kitapta; yaşlanma sürecinde ergoterapinin rolü, aktivitelere katılım yolu ile sağlıklı ve bağımsız yaşlanma, toplumsal katılım için ergoterapi yaklaşımları anlatılmıştır. Özellikle ergoterpistlerle çalışacak diğer disiplinlere ergoterapiyi tanıtıcı, hangi konularda yardım alabileceğini açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 176 Sayfa

ISBN 978-605-9877-65-7

Berkan Torpil
Ceren Koç
Gökçen Akyürek
Hatice Abaoğlu
Hülya Kayıhan
Meral Huri
Onur Altuntaş
Orkun Tahir Aran
Sedef Şahin
Serap Alsancak
Sinem Kars
Tarık Demirok