YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN DURUMLAR-2 KRONİK HASTALIKLAR

YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN DURUMLAR-2 KRONİK HASTALIKLAR

Dünyada ve Türkiye’de toplum giderek yaşlanmaktadır. Halen Türkiye’de 6,5 milyonun üzerinde yaşlı yaşamaktadır. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı %8,3 ve doğumda beklenen ortalama yaşam süresi 78 yıldır. Artan yaşlı nüfusun getirdiği toplumsal yük sadece sosyo-ekonomik sorunları değil, sağlık sorunlarını da içermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik hastalıklar ve ilişkili risk faktörlerinin görülme sıklığı artmaktadır. Ölümlerin büyük çoğunluğu kronik hastalıklar ve kanserler nedeniyle olmaktadır. En sık rastlanan kronik hastalıklar kardiyovasküler, serebrovasküler, solunum sistemi hastalıkları ve diyabetes mellitus olup, bu kronik durumların iyi yönetilmesi ile yaşlının yaşam kalitesi artar, fonksiyonel durumu düzelir, morbidite ve mortalite oranları azalır. Bir tıp disiplini olan Geriatrinin ilgi alanındaki bu konularda sadece yaşlı ile uğraşan hekimlerin değil, interdisipliner ekip içerisinde yer alan tüm sağlık profesyonellerinin ve bakım verenlerin bilgi,görgü ve farkındalıklarının artması ile insanların aktif, sağlıklı ve başarılı yaşlanmaları mümkün olacaktır.
Bu kitapta yaşlıda sık görülen kronik hastalıkların klinik özellikleri sistemsel olarak, güncel bir şekilde tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Bu vesileyle kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza teşekkür ederim.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Siyah Beyaz, 172 Sayfa

ISBN: 978-605-9877-56-5

Deniz Mut Sürmeli
Hande Selvi Öztorun
Mehmet İlkin Naharcı
Mine Hayriye Sorgun
Muhammed Fatih Karakaya
Murat Cinel
Remzi Bahşi
Sevgi Aras
Şule Canlar
Tuğba Turgut
Ümit Çintosun
Zeki Gökhan Sürmeli