YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN DURUMLAR-1 GERİATRİK SENDROMLAR

YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN DURUMLAR-1 GERİATRİK SENDROMLAR

Ortalama yaşam süresinin uzaması ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Bu durum kronik hastalıkların ve yaşlılığa özgü diğer problemlerin sıklığının artmasına neden olmaktadır. Yaşlılıkta “Geriatrik Sendromlar” ın incelenmesi önem kazanmaktadır. Yaşlıda çoğunlukla atipik semptomlarla kendini gösteren ve hastalık tanımı ile tam olarak açıklanamayan klinik durumları ve semptomları tanımlamak için “Geriatrik Sendromlar” terimi kullanılmaktadır. İmmobilizasyon, düşme, ağrı, demans, depresyon, deliryum,  malnütrisyon, idrar inkontinansı, bası yaraları, sarkopeni, çoklu ilaç kullanımı önemli geriatrik sendromlardır. Bu sendromlar, yaşlının yaşam kalitesini, otonomisini hatta yaşamını tehdit edebilecek durumları kapsamaktadır. Bir sendromun sonucu diğerinin başlatıcı etkeni olabilmektedir. Çoğu yaşlı ve yakını geriatrik sendromları yaşlılığın kaderi olarak görüp, şikayetlerini ifade etmemektedir. Oysa bu sendromların meydana gelmesinde etkili risklerin saptanması, önleyici tedbirlerin alınması ile başlayan bir tedavi süreci mevcuttur. Kitabımızda önemli bazı geriatrik sendromlar bu süreç çevresinde tartışılacaktır.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 184 Sayfa

ISBN 978-605-9877-60-2

Ahmet Öztürk
Ahmet Yalçın
Berna Göker
Cafer Balcı
Cemile Özsürekçi
Cihan Kılıç
Ergün Bozoğlu
Firuzan Fırat Özer
Funda Datlı Yakaryılmaz
Gülistan Bahat Öztürk
Meltem Gülhan Halil
Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu
Murat Varlı
Özlem Karaarslan Cengiz
Remzi Bahşi
Sibel Akın
Zeynel Abidin Öztürk