YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI - 2

YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI - 2

Değişen aile yapısı ve yaşam koşulları ile yaşam süresinin uzaması nedeniyle yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yükselmiştir. Yaşlı bireylere sunulacak hizmetlerde bireylerin değişen ihtiyaçlarının doğru olarak saptanması gerekmektedir. Doğumda beklenen ortalama yaşam süresinin yükselmesi ileri yaşta bakım ihtiyacı artan yaşlı bireylere götürülecek hizmetlerin kapsamını da belirlemektedir. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği; “Muhtaç Yaşlı”; sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde bakım ile ilgili modellerden biri olan “Huzurevleri”; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını ifade etmektedir.
“Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri”; bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını, belirtmekte ve söz konusu gruba en iyi hizmetin verilmesini amaçlamaktadır.
Yaşlı bakımında standart olmaması ve bakım teknikleri konusunda bilgi ve beceri eksikliği yapılan işin zorluğunu artırmaktadır. Bu kitap; yaşlı hizmetleri alanında görev yapacak olan kişilere yol göstermek amacı ile hazırlanmış olup; ihtiyacı olan her yaşlıya bilinçli, tekniğine ve standarda uygun sağlanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır.
Kitabın yararlı olmasını diler, çalışmalara emek veren herkese teşekkür ederim.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 56 Sayfa

ISBN 978-605-9877-58-9

Nilgün Padır
Ömür Büyükerdal