YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI - 1

YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI - 1

Değişen toplum yapısı ve artan yaşlı nüfus ile birlikte yaşlı bireylerin bakımı giderek önem kazanmaktadır ve yaşlı bireylere bakım verecek profesyonel sağlık elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bakım alanında bir meslek grubu olarak yaşlı bakım elemanlarına/teknikerlerine yaşlıların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve öz bakımlarının sağlanarak fonksiyonel kapasitenin sürdürülmesi konularında önemli görevler düşmektedir.
65 ve daha büyük yaştaki bireyler, yaşla birlikte oluşan değişiklikler nedeniyle özel bakım ihtiyacına gereksinim duyarlar. Yaşlı bireylere bakım verirken bu ihtiyaçtan doğan gereksinimlerin bilinmesi ve bütüncül bir yaklaşımla sorunlarının saptanarak uygun bakımın planlanması gerekir.
Yaşlı bakım elemanları/teknikerleri için hazırlanan bu kitap; yaşlı bakım elemanlarının/teknikerlerinin yaşlı bireye bakım verirken ihtiyaç duyabilecekleri bir rehber niteliğindedir. Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları 1 ve Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları 2 başlıklı kitaplarda anlatılan bakım aktivitelerinin yaşlı bireylerle çalışan yaşlı bakım elemanlarına/teknikerlerine daha kaliteli bir bakım sunumunda ışık tutacağı düşüncesindeyiz.
Bu kitapta yaşlı bireylerde; bireysel hijyenin sağlanması ve öz bakım uygulamalarının nasıl yapılacağı; hareket gereksiniminin karşılanması, egzersiz planlaması ve vücut mekaniğini koruma ilkeleri; yaşam bulgularının alınması; sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi için gereken önlemler; ilaç uygulamaları; sıcak ve soğuk uygulamalar; uyku ve dinlenmenin sağlanması; sistemlere yönelik bakım uygulamaları (solunum sistemi, gastrointestinal sistem ve üriner sistem); yara bakımı (genel yara bakımı, basınç yaraları ve diyabetik ayak yaraları) ile sıvı elektrolit ve asit-baz dengesizliğinde yapılacak temel uygulamalar anlatılmaktadır. Bu kitapta emeği geçen, her biri kendi alanında uzman yazarlara teşekkür ediyorum.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 248 Sayfa

ISBN 978-605-9877-64-0

Aslı Tok Özen
Aysun Genç
Bahar İnkaya
Dercan Gençbaş
Ezgi Karadağ
Hesna Ural Kayalık
Hilal Tüzer
Kağan Yücel
Pakize Özyürek
Saide Faydalı