YARATICILIĞIN KEŞFİ

YARATICILIĞIN KEŞFİ

Hızla gelişen ve değişen dünyada artık dünkü strateji ve düşünüş biçimlerinin çoğunlukla işe yaramadığı görülmekte ve farklılık ya da aykırılığı barındıran “yaratıcılık” becerisi ön plana çıkmaktadır.
Bu kitabın amacı, eğitimde, özellikle de okul öncesi dönemde yaratıcılık alanında bir bilgi kaynağı sunmaktır. Bu nedenle kitabımız dokuz bölümden oluşmaktadır. Tüm bölümler okul öncesi eğitimi öğrencisi, öğretmeni ve eğitimde yaratıcılıkla ilgili çalışmalar gerçekleştiren kişilere yol gösterici olarak düzenlenmiştir. İçeriğin oluşumunda ilk olarak Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Eğitimi bölümlerinin müfredatında yer alan “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersinin içeriği dikkate alınmıştır.
Yaratıcılığı kavramsal ve kuramsal olarak ele alıp süreç, eğitim programları, dehaların sırları, bilimsel yaratıcılık ve yaratıcılığın değerlendirmesi gibi bölümlerle yaratıcılığı inceleyeceğimiz kitabımızda farklı üniversitelerden yaratıcılık alanında çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin emeği bulunmaktadır. Bu emeği harcayarak kısa sürede kitabımızın oluşmasında katkı sunan tüm yazarlarımız başta olmak üzere, dizgi ve basım aşamasında çalışan personel ve Hedef Yayıncılık ailesine teşekkürü borç bilirim.
“Sağı ve solu düşünün, aşağıyı ve yukarıyı. Gördüğünüz gibi denediğinizde
istediğiniz her şeyi düşünebiliyorsunuz.”
Dr. Seuss
Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 128 sayfa

ISBN 978-605-9877-88-6

Editör
Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü
Yazarlar
Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Özdemir Beceren, Dr. Öğr. Üyesi Nur Çayırdağ
Öğr. Gör. Esra Ünlüer, Öğr. Gör. Ufuk Kandaz, Arş. Gör. Dr. Sibel Demir
Arş. Gör. Fatma Özge Ünsal