TEMEL GERONTOLOJİ

TEMEL GERONTOLOJİ

20. yüzyıl başında teknolojik ve tıbbi değişmeler dünya nüfusunu etkilemiş, bebek ölümlerinin azalmasına ve ortalama ömrün uzamasına neden olmuştur. Günümüzde nüfus yaşlanmasından ve toplumsal etkilerinden söz edilmektedir. Yaşlanma karmaşık bir süreçtir. Yaşlılık ise hepimizin içinde olmak istediğimiz bir dönemdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar yaşlılık dönemi çeşitli şekillerde tanımlanmış, toplumlarda yaşlılara yönelik çeşitli yaklaşımlar ortaya atılmıştır.
Günümüz toplumlarında yaşlıların da diğer yaş gruplarına benzeyen ve benzemeyen sorunları vardır. Bunlar biyolojik, psikolojik, eknomik, sosyal, hukuksal, sağlık, yaşam tarzı biçiminde olabilmektedir. Toplum nüfusunda oldukça yüksek oranda yer almaya başlayan yaşlıların toplumsal durumu hakkında bilgi sahibi olmak, devletin yapılması gerekli sosyal politikaları oluşturması ve yaşlılığın ne olduğunun anlaşılması için çalışmalar yapan yaşlılık bilimi ya da gerontoloji yoluyla mümkündür.
Temel gerontoloji kitabı yaşlılıkla ilgili eğitim alanlar için gerontolojinin temel konularını tanıtan bir kitap olmakla birlikte bu konuda çalışma yapanlara da bir kaynak niteliğindedir. Temel Gerontoloji kitabımız kavramlar, tarihçe, demografya, yöntem, teoriler, ekonomik durum, sosyal ilişkiler, maneviyat, hukuksal durum ve aktif yaşlanma konularını içermektedir. Temel gerontoloji kitabımızın hazırlanmasında emeği geçenlere, bölümlerin yazarları değerli akademisyenlere teşekkür ederim.

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Siyah Beyaz, 248 Sayfa

ISBN 978-605-9877-66-4

Aylin Görgün Baran
Ayşe Canatan
Canet Tuba Sarıtaş
Hatice Demi̇rbaş
Kadir Arıcı
Kazım Sarıkavak
Mehmet Merve Özaydin
Nurten Gökalp
Oya Esra Bektaş
Sema Oğlak
Yener Bektaş