SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK

SUNUŞ/SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇOCUK

Hastalık ve çocuk kelimeleri yan yana duymayı arzu etmediğimiz, aslında birbirine hiç yakışmayan
kelimelerdir. Ama maalesef çocuklar, bazen akut bazen kronik hastalıklara yakalanarak, kalplerinde büyük savaşlar verirler ve kendi yaşlarından beklenmeyen kahramanlıklar gösterirler. Hastalık, çocuğun hastalığa yakalanma yaşı, belirtileri, hastalığın şiddeti, hastalığın seyri, hastaneye
gitme ve/veya yatma sıklığına bağlı olarak çocuğun tüm gelişim alanlarını etkiler. Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden ve hoş olmayan bir deneyim olmakla kalmayıp çocuğun ailesinden, oyun arkadaşlarından, okul çevresinden ayrılmanın
verdiği kaygı ile de baş etmesi anlamına gelmektedir. Çocuğun hastalık ve hastaneye yatma durumundan etkilenme düzeyi; yaşına, bilişsel gelişim düzeyine, hastalığın süresine, tipine, önceki
deneyimlerine, hastaneye yatırılma durumuna hazırlanmasına, ailenin tutumuna, kültürel özelliklerine
göre değişiklik gösterir. Aileler de çocuk hastalandığında bile korku ve endişe duyarken hastanede yatış durumu bu korku ve endişenin daha da artmasına sebep olur. Bu durum ailenin yaşam döngüsünü alt üst eder ve ailenin yaşamının odak noktası haline gelir.

Hastalık durumunda ilk andan itibaren devreye sağlık profesyonelleri girer. Bu sağlık profesyonellerinin
en önemlilerinden biri çocuk gelişimcidir. Çocuk Gelişimci, çocuğu, gelişimini, gereksinimlerini, çocukla iletişim kurmayı iyi bilen bir meslek elemanı olarak hasta çocuğun ve ailesinin yanında yer alır. Çocuk Gelişimci, çocukların hastaneye uyum sağlamasına yardımcı olmakta, gelişimini desteklemek ve sürdürebilmesi için yatan hasta servislerinde ve oyun odalarında
bireysel veya grup çalışmaları düzenlenmektedir. Çocuğun yaşamına giren yeni yetişkinler arasında iletişimi, bilgi akışını, işbirliğini sağlama konusunda da çok etkin olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda hasta çocuğun ailesine destek olmakta, çocuğun gelişimsel durumu hakkında bilgilendirmektedir. Çocuk gelişimi birimlerinde ise çocuğun gelişimsel değerlendirilmesini yapmakta ve gelişimsel destek vermektedir.

Ülkemizde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri ilk kez Hacettepe Üniversitesi çatısı altında 1968 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne, Çocuk Gelişimciler ülkemizin tüm çocukları
ile çalışmayı kendilerine misyon edinmişlerdir. Çocuk Gelişimciler 1970li yıllardan bu yana sağlık kuruluşlarındaki çocuklarla çalışmaktadırlar ve 1977 yılında 16125 sayılı resmi gazetede yayınlanan 14263 sayılı kararla Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfından sayılmışlardır.
Çocuk Gelişimciler sağlık kuruluşlarına başvuran ve/veya yatan çocuklarla çalışan ekibin çok önemli ve etkin bir parçasıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadroları ağırlıklı olarak devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve sağlık müdürlüklerinde bulunmaktadır.

Bu kitapta çocuk sağlık hizmetlerinin tarihçesinden başlamak üzere kronik hastalığı olan ve/veya hastanede yatan çocuklar, özellikleri, karşılaştıkları güçlükler, hastane yaşantısına hazırlanma
ve aileleri ele alınmıştır. Günümüzde sağlık kuruluşlarında önemli bir rol üstlenen Çocuk
Gelişimcilerin Türkiye Sağlık Sistemi içindeki çalışma alanları ve buralardaki fonksiyonları anlatılmıştır. Ardından Amerika Birleşik Devletlerinden bir örnek olarak Miller Çocuk ve Kadın Hastanesindeki çocuk gelişimcilerin yaptığı ekip çalışmaları anlatılmıştır.

Kitaptaki tüm bölümler, alanda çalışan profesyoneller veya uzun yıllardır konu ile ilgili çalışmalar
yürüten akademisyenler tarafından yazılmıştır. Tüm yazarlarımıza bilgilerini, deneyimlerini,
önerilerini çocukla çalışan profesyonellerle paylaştıkları için çok teşekkür ederiz.

Öncelikle tüm çocukların sağlıklı olduğu ve sağlıklı kaldığı ama hastalandıklarında, çocukların
iyileşmek için ilaçtan çok daha fazlasına gereksinimleri olduğu farkındalığının gerçekleşmesi dileği ile…

Prof. Dr. Pınar BAYHAN -  Prof. Dr. İsmihan ARTAN

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 272 sayfa
ISBN 978-605-9877-76-3

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Pınar BAYHAN - Prof. Dr. İsmihan ARTAN
YAZARLAR
Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN
Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Prof. Dr. İsmihan ARTAN
Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ
Prof. Dr. Pınar BAYHAN
Doç. Dr. Bedriye Tuğba KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU
Dr. Öğr. Gör. Semra ŞAHİN
Öğr. Gör. Ezgi PERKTAŞ
Öğr. Gör. Feryal SAVCI
Öğr. Gör. Hülya TERCAN
Bil. Uzm. Ayten DOĞAN KESKİN
Bil. Uzm. Didem EMRE BOLATBAŞ
Bil. Uzm. Nimet GÜNEŞ
Bil. Uzm. Yasemin YILMAZER
Benal SARAÇOĞLU YARDIMCI
Birgül URAL BAYOĞLU
Sevilay YILDIZ AKKUŞ