RESÜSİTASYON

RESÜSİTASYON

ÖNSÖZ


Ülkemizde ve dünyada sağlık hizmetlerinin sunumunda multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını desteklemektedir. Anestezi uygulamalarının tehlikeli ve risk taşıyan girişimler olması, uygulamalarda komplike araç-gereç ve farmakolojiklerin kullanılması; cerrahi öncesi, sırası ve sonrasında ekip halinde çalışma ihtiyacı bu çalışmalarda görev dağılımı ve sorumlulukların yüklenilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu ve benzeri ihtiyaçlar anestezi uygulamaları sürecinde anestezi hekimine teknik destek olacak sağlık profesyoneli gerekliliğini hissettirmiştir. Prof.Dr. Özdemir DEMİR’in öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan Anestezi Teknikerliği eğitimi günümüzde “Anestezi Teknikerliği Programı” eğitimi ön lisans programları ile yürütülmektedir.
Anestezi Teknikerliği için hazırlanan bu kitap seti, fikir aşamasından itibaren ülkemizde birçok üniversitede eğitim ve öğretimin yürütüldüğü Anestezi Teknikerliği Programı öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak, eğitim materyali ihtiyacını güncel bilgilerle donatmak üzere alanında uzman ve çok değerli sağlık profesyonellerinin ve eğitimcilerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini güncel bilgiler ışığında harmanlanmasını amaçlamıştır.
“Teknikerler ve Teknisyenler İçin Tüm Yönleriyle Vakalarla Anestezi” kitap setinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında bizlere destek veren alanında uzman olan tüm kitap editörlerimize, alanında uzman hocalarımıza ve saygıdeğer yazarlarımıza, fikir aşamasından itibaren her safhada yanımızda olan Hedef CS Basın Yayıncılık ailesine teşekkürü bir borç biliriz. “Resüsitasyon” kitabının başta Anestezi Teknikerliği Programı öğrencilerimizin olmak üzere sağlık bilimleri ve ilgili alanlarda öğrenimine devam eden ve sahada görev yapan tüm değerli mezunlarımızın eğitiminde ve meslek yaşamları boyunca destek alabilecekleri bir yayın olmasını diliyorum.


Editör
Öğr. Gör. Derya BOLAT

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 208 sayfa,

ISBN 978-625-7965-44-6

Editör

Öğr. Gör. Derya BOLAT

Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aykut AKYILMAZ
Öğr. Gör. Derya BOLAT
Öğr. Gör. Hakan KOCABAŞ
Öğr. Gör. Orhan ÇAKIR
Öğr. Gör. Pınar YEL
Öğr. Gör. Sevgi ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Tuba ÇATAK TANYEL
Uzm. Dr. Dilay KARABULUT
Uzm. Dr. Gülsüm BULUT BİNGÖL
Uzm. Dr. Umut KARABULUT
Uzm. Dr. Yasin ÇAKILLI
Dr. Mustafa YORGANCI
Uzm. Hem. Banu KATRAN