REANİMASYON

REANİMASYON

ÖNSÖZ


Değerli Meslektaşım
Ameliyat öncesi hazırlık sırasında, esnasında ve sonrasında ameliyatın önemli yükünü taşıyan meslek grubunun başında anestezi teknikerleri gelmektedir. Anestezi teknikerleri tarafından sunulan hizmetler, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçasıdır.
Anestezi uygulamalarının tehlikeli ve risk taşıyan girişimler olması, yaşam bulgularının devamlılık ve takibinde önemli bir yere sahip olduğu uygulamalarda komplike araç-gereç ve farmakolojiklerin kullanılması; cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında ekip halinde çalışma ihtiyacı bu çalışmalarda görev dağılımı ve sorumlulukların yüklenilmesini de beraberinde getirmiştir.
Anestezi operasyon öncesi bireyde kontrollü bilinç kaybı oluştururken, reanimasyon hastanın bilincinin güvenli bir şekilde açılmasını, riskli durumların takibi, yaşam bulgularının devamlılığını sağlamada önemli yere sahiptir.
Bu kitap, Anestezi ve reanimasyon bölümünde, kaliteli hizmeti sağlayabilecek, teknolojik ve bilimsel ilerlemelere uyum sağlayabilecek, meslek hayatına yönelik uygulamalara hâkim olabilecek teknikerlerin yetişmesine katkı sağlaması amacı ile hazırlanmıştır.
Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm yazar ve editör arkadaşlarım ile basımı özenle gerçekleştiren “Hedef Cs Yayıncılık” mensuplarına şükranlarımı sunarım. Anestezi alanı ile ilgilenen veya ilgilenecek olanlara yararlı olması dileğiyle.


EDİTÖRLER
Öğr. Gör. Leyla Anıl GÖL
Öğr. Gör. Erdem GÖL

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 384 sayfa, 


ISBN 978-625-7965-50-7

Editörler

Öğr. Gör. Leyla ANIL GÖL
Öğr. Gör. Erdem GÖL

Yazarlar

Prof. Dr. Acar Aren
Dr. Öğr. Üyesi Kadir İdin
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Can İke
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Alver
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Pınar Mehel Tutuk
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Baydilek
Uz. Dr. Burcu İleri Fikri
Öğr. Gör. Ayten Akkaya
Öğr. Gör. Cansu Hazal Yanardağ
Öğr. Gör. Çağla Aykin
Öğr. Gör. Elif Okur
Öğr. Gör. Erdem Göl
Öğr. Gör. Leyla Anıl Göl
Öğr. Gör. Merve Aydın Karabaş
Öğr. Gör. Uzm. Nurhan Bingöl
Öğr. Gör. Şehnaz Kaya
Öğr. Gör. Yağmur Akbal
Öğr. Gör. Zehra Başayar
Gülay Dinç
Miyase Derya Kalkan
Zeynep Zengin