PARAMEDİKLER İÇİN RESÜSİTASYON YÖNETİMİ

PARAMEDİKLER İÇİN RESÜSİTASYON YÖNETİMİ

Farklı kurumlardan konusunda uzman yazarları bir araya getirerek oluşturduğumuz bu kitapta resüsitasyon konularını ele almaya çalıştık. Resüsitasyon kitabının öğrenci ve çalışan paramediklerin yanı sıra paramedik eğitiminde görev yapan eğiticilerin de vazgeçilmez kaynaklardan biri olmasını umuyorum. Hastane öncesi acil bakım için resüsitasyon konularının tamamını ele almaya çalıştığımız bu kitabın oluşumuna katkı veren tüm yazarlarımıza ve editörlerimize çok teşekkür ederim.


Kitap Editörü
Öğr. Gör. Dr. Sinan YENAL

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 248 sayfa
ISBN 978-625-7965-14-9

Ana Editörler
Uzm. Prm/İGU-A Salih ÖZEN
Dr. Aslı TOK ÖZEN


Kitap Editörü
Öğr. Gör. Dr. Sinan YENAL


Yazarlar

Prof. Dr. Ali KARAKUŞ
Pof. Dr. Murat ANIL
Prof. Dr. Özgür KARCIOĞLU
Doç. Dr. Serpil YAYLACI
Dr. Öğr. Üyesi Ahu PAKDEMİRLİ
Öğr. Gör. Fulya SAĞ KARA
Öğr. Gör. İbrahim ÇİNAR
Öğr. Gör. Dr. Tuğba GÜLTEKİN
Uzm. Dr. Kamil KAYAYURT
ATT Şebnem ARSLAN
Öğr. Gör. Ezgi ATALAY