PARAMEDİKLER İÇİN ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN HASTALARA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM

PARAMEDİKLER İÇİN ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN HASTALARA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM

Acil sağlık hizmetleri, herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde kesintisiz olarak verilen bir hizmettir. Günümüzde paramedikler acil sağlık hizmetlerinin hastane öncesi aşamasında anahtar rol oynamaktadır. Paramediklerin eğitiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımı benimsenmeli ve tüm sağlık profesyonelleri gibi bütüncü bir yaklaşım sağlanmalıdır. Acil durumun doğası gereği acil yardım gereksinimi olan hasta hızlı, etkili ve eksiksiz şekilde değerlendirilmeli, öncelikli sorunu belirlenmeli, vakit kaybetmeden tedavisine başlanarak en uygun ekipmanla, en uygun koşullarda, en uygun merkeze, en hızlı ve güvenli şekilde nakledilmelidir. Hastane öncesi değerlendirme birinci ve ikinci değerlendirmenin eksiksiz yapılması ve ilgili tedavi ve nakil protokollerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu yolla acil yardım ekibi hayat kurtarmakta ya da oluşabilecek zararları en aza
indirebilmektedir.
Literatür incelendiğinde çeşitli kaynaklarda çeşitli şekillerde hastane öncesinde karşılaşılan özel ve özellikli durumlar tanımlanmış olmakla birlikte bu kitapta daha kapsamlı şekilde ve tek kitapta toplanmıştır. Bu kitabın temel amacı özellikli durumların hastane öncesi acil yaklaşımına bir çerçeve çizilmesi olup özellikli durumlar gebelik süreci ve doğum eyleminin yönetilmesi, obstetrik aciller, jinekolojik aciller, yenidoğan acilleri, pediatrik aciller, geriatrik aciller; onkolojik aciller, hematolojik aciller,madde bağımlılığına, engelli bireylere yaklaşım, ihmal, istismara uğramış bireylere yaklaşım, adli olguların hastane öncesi yönetimi; davranışsal ve psikiyatrik aciller, olarak ele alınmıştır.
Kitap Editörü
Öğr. Gör. Dr. Emine Selda GÜNDÜZ

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 400 sayfa
ISBN 978-625-7965-20-0

Ana Editörler
Uzm. Prm/İGU-A Salih ÖZEN
Dr. Aslı TOK ÖZEN


Kitap Editörü
Öğr. Gör. Dr. Emine Selda GÜNDÜZ


Yazarlar

Prof. Dr. Özlem YİĞİT
Doç. Dr. Selma SABANCIOĞULLARI
Doç. Dr. Sevim ERCAN KELEK
Doç. Dr. Öznur KÖRÜKCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Gülay MANAV
Dr. Öğr. Üyesi Derya Kaya ŞENOL
Dr. Öğr. Üyesi Figen ALP YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AKGÜL GÜNDOĞDU
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gül İlkay KESER
Öğr. Gör. Dr. Emine Selda GÜNDÜZ
Öğr. Gör. Dr. Esma GÜLTÜRK
Öğr. Gör. Dr. Hatice GÜL
Öğr. Gör. Seval USLU
Öğr. Gör. Beliz YEKELER KAHRAMAN
Öğr. Gör. Aslı BİRKİYE SALDAMLI
Arş. Gör. Zeynep TEMEL MERT
Şengül AKDENİZ