PARAMEDİKLER İÇİN MESLEKİ UYGULAMALAR

PARAMEDİKLER İÇİN MESLEKİ UYGULAMALAR

Paramedikler, 2004 yılı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarında görev aldılar. Bu görev alış ile birlikte rol ve sorumlulukları ve eğitimleri açısından en fazla tartışılan meslek gruplarından biri haline gelmişlerdir. Türkiye’de 1993 yılında ilk paramedik (Ambulans ve Acil Bakım, bugünkü adıyla İlk ve Acil Yardım) programının açılmasından bugüne kadar meslek eğitimi alanında çok önemli adımlar atılmıştır. Buna rağmen, ülkemiz genelinde eğitim standardının sağlanamaması, meslek eğitiminin tartışılmasına neden olmaktadır. Paramedik mesleğinin temel sorumluluklarının doğrudan yaşam kurtarmayla bağlantılı olması ve yapılan tıbbi hataların çoğu zaman telafisinin olmamasından dolayı özellikle temel mesleki uygulamaların eğitimi son derece önemlidir.
Paramediklerin, 112 Ambulanslarında çalışmaya başlamaları ile yeni bir dönem açılmıştır. 2007 yılında Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, 2009 yılında da Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmış ve bu tebliğde, paramediklerin rol ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu kitap yasadaki görevlerin kendilerine yüklediği mesleki uygulamaları standartlara uygun olarak yapabilmelerine destek olmak üzere meslek üyesi olmaya çalışan öğrencilere ve meslek profesyonellerine yönelik hazırlanmıştır.
Hazırladığımız kitabın, özellikle son yıllarda hızla artmış olan paramedik bölümlerinde hedeflenen standart eğitime ulaşabilmek adına katkı sunacağı inancıyla hayırlı olmasını diliyorum.
Kitap Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 256 sayfa
ISBN 978-625-7965-21-7

Ana Editörler
Uzm. Prm/İGU-A Salih ÖZEN
Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOK ÖZEN


Kitap Editörü
Dr. Öğr. Üyesi Semra ÇELİKLİ


Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Canan BİRİMOĞLU OKUYAN
Dr. Öğr. Üyesi Leyla DELİBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi M. Murat OKTAY
Öğr. Gör. Aynur EKREN
Öğr. Gör. Ebru DEVECİ
Öğr. Gör. Göksel DÜRMÜŞ
Öğr. Gör. İbrahim BİLİR