PARAMEDİKLER İÇİN DAHİLİ VE CERRAHİ ACİLLER

PARAMEDİKLER İÇİN DAHİLİ VE CERRAHİ ACİLLER

Hastane öncesi sağlık hizmetleri, bilinmeyen bir olay yerinin içinde başlayarak hastaneye doğru ilerlerken, sınırlı ve hareketli bir ortamda, sınırlı miktarda malzeme ve teçhizat ile ‘hastayı hayatta tutmayı önceleyen ve hedefe yönelik’ bir yaklaşımı esas alır. Bu bağlamda; acil tıp alanında çalışmakta olan sağlık profesyonelleri ‘’hastane öncesi sağlık alanının bir acil servis olmadığını’’ kabul etmeli ve anlamalıdır.
İnme, kalp krizi ve travma başta olmak üzere, zaman duyarlı hastalığı olan bir hasta veya kazazede ile ‘ilk’ karşılaşan sağlık çalışanı paramediklerdir. ‘İlk tıbbi personel ile karşılaşma’ sonrası hasta için zaman akmaya başlar. Paramedikler kısıtlı zaman diliminde doğru karar almak ve doğru müdahaleyi yapmak zorundadır. Bu süreç komuta kontrol merkezinden gelen bilgiler ile başlar, mahale ulaşıldığında olay yerinin incelenmesi ve yönetilmesi ile devam eder. Paramedik, bir yandan hasta, hasta yakını veya görgü tanığından kısa ve net bir hikâye alırken, diğer yandan yakınma odaklı fizik bakı yapar. Bu şekilde paramedik doğru ön tanı/tanılar koyabilir ve doğru müdahale algoritmasını seçebilir. Elbette, ön tanı koyabilmek için dahili ve cerrahi hastalıklar iyi bilinmelidir.
Sayın Salih Özen ve Aslı Tok Özen ‘A’ dan Z’ ye Paramedik Eğitimi Kitap Seti’ projesi ile kapımızı çaldığında heyecanlandık. Paramedik meslektaşlarımızın eğitimlerine katkı sunabilme düşüncesi bizleri motive etti. Bu motivasyon, davetimizi kabul ederek kitaplarımıza emek veren yazarlarımız ile bölümlere, konulara ve sayfalara dönüştü.
Projelerini bizim ile paylaşan sayın ana editörlerimize; kitaplarımıza katkı sunan saygıdeğer yazarlarımıza, projenin diğer yarısı olan Hedef CS Yayıncılık ile görsellerin hazırlanmasına destek olan EMS Mobil Sistemler Anonim Şirketine; yazım sürecinde destek olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerine, sabırları ve duaları ile yanımızda olan ailelerimize teşekkür ediyoruz.
Ve bir kabin içinde sağlık kuruluşuna kadar sürecek kritik dakikalar başlıyor.
Hazır mısınız?
Kitap Editörleri
Doç. Dr. Mehmet ERGİN             Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş YILDIRIM

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 312 sayfa
ISBN 978-625-7965-16-3

Ana Editörler
Uzm. Prm/İGU-A Salih ÖZEN
Dr. Aslı TOK ÖZEN


Kitap Editörleri
Doç.Dr. Mehmet ERGİN
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş YILDIRIM


Yazarlar

Prof. Dr. Ayhan ÖZHASENEKLER

Prof. Dr. Şervan GÖKHAN

Doç. Dr. Fikret BİLFİK

Doç. Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Alp ŞENER

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ahmet KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN

Dr. Öğr. Üyesi İmran HASANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali ALTUNCI

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZKULA

Uzm. Dr. Bulut DEMİREL

Uzm. Dr. Burak BEKGÖZ

Uzm. Dr. Çağrı Serdar ELGÖRMÜŞ

Uzm. Dr. İsmail Erkan AYDIN

Uzm. Dr. Melih ÇAMCI

Uzm. Dr. Onur KARAKAYALI

Uzm. Dr. Osman ÇELİK

Uzm. Dr. Selahattin GÜRÜ

Uzm. Dr. Serkan DEMİRCAN

Uzm. Dr. Yunus Emre ARIK