ÖZEL EĞİTİM

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ

SUNUŞ/ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ:
ÖZEL EĞİTİM

Toplumların gelişmişlik düzeyleri, gelecekleri ve başarıları özel gereksinimli bireylerin yaşam kaliteleri ve bu bireylere sunulan hizmetlerle değerlendirilmektedir. Özel gereksinimli
bireylerin toplumda üretici ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yer almaları onlara, ailelerine ve eğitimcilere sunulan hizmetlerle mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda ailelere, eğitimcilere ve özel gereksinimli çocuklara katkı sağlayacağı düşünülen Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Eğitim kitabında özel eğitim ile özel eğitim programları ve hizmetleri ele alınarak incelenmiş ve kitabın her bir bölümü aşağıda kısaca açıklanmıştır:

Özel Eğitimde Temel Kavramlar Bölümünde; zedelenme, sapma, yetersizlik, engel-özür,
özel eğitim, özel gereksinimli çocuk, kaynaştırma/bütünleştirme, rehabilitasyon kavramları
açıklanmıştır.

Özel Eğitimin Tarihçesi Bölümünde; Türkiye’de ve Dünyada özel eğitimin tarihçesi, öncü çalışmalar, kuramsal modeller ve yayılma dönemi konularına yer verilmiştir.

Özel Gereksinimli Olma Nedenleri Bölümünde; özel gereksinimli olma nedenleri, yapısal
nedenler- kalıtsal bozukluklar ve edinilmiş ya da oluş zamanına göre nedenler şeklinde ele alınarak incelenmiştir.

Özel Eğitim Ortamları Bölümünde; özel gereksinimli bireylerin yerleştirilmesi, özel gereksinimli
bireylerin eğitim ortamları, erken çocuklukta özel eğitim ortamları, özel eğitim ortamlarının düzenlenmesi açıklanmıştır.

Özel Eğitimde Değerlendirme Bölümünde; tıbbi değerlendirme ve tanılama, eğitsel değerlendirme ve tanılama, gelişimsel değerlendirme konularına yer verilmiştir.

Özel Eğitimde Öğretim Yöntemleri Bölümünde; özel eğitimde kullanılan kanıta dayalı yaklaşımlardan doğrudan öğretim yöntemi, uygulamalı davranış analizi, yanlışsız öğretim yöntemleri, etkileşim ünitesi (basamaklandırılmış öğretim yöntemi) ve doğal öğretim yöntemleriele alınarak incelenmiştir.

Erken Müdahale Programları Bölümünde; erken müdahale, erken müdahale programlarında
ilkeler Dünyada ve Türkiye’de erken müdahale programları açıklanmıştır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Bölümünde; BEP’in tanımı, tarihçesi ve yasal dayanağı,
BEP hazırlama süreci, BEP hazırlama aşamaları açıklanmıştır.

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Bölümünde; kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin tanımı, tarihsel gelişimi, amaç ve ilkeleri, kaynaştırma/bütünleştirme modelleri (türleri), özel eğitim destek hizmetleri, kaynaştırma/bütünleştirmeye hazırlık çalışmaları, etkili kaynaştırma/bütünleştirme yöntemleri ve uygulamalar, kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminin yararları konularına yer verilmiştir.

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Aileler Bölümünde; anne baba olma, ailelerin yaşadığı duygular ve kabullenme süreci, ailenin karşılaştığı sorunlar, aile gereksinimleri ve hakları, aile destek programları açıklanmıştır.

Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı Bölümünde; aile danışmanlığı ve danışmanlık ilkeleri,
aile danışmanlığı yaklaşımları, aile gereksinimleri ve aile gereksinimlerine uygun aile danışmanlığı programları, özel gereksinimli çocukların ailelerine danışmanlık, kardeş danışmanlığı, diğer aile bireyleri ile yapılan danışmanlık ele alınarak incelenmiştir.

Özel Gereksinimli Çocukların Hakları Bölümünde; çocuk ve özel gereksinimli çocuk haklarına tarihsel bakış, uluslararası boyutta özel gereksinimli çocukların hakları, ulusal boyutta özel gereksinimli bireylerin hakları açıklanmıştır.

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Eğitim kitabının oluşturulmasında bilgi, birikim ve deneyimleriyle katkı sağlayan değerli yazarlarımıza ve sevgili yayınevi çalışanlarımıza, titiz ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kitabın eğitimcilere, ailelere, çocuklara ve özel eğitime gönül verenlere yararlı olmasını diliyoruz...


Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Figen GÜRSOY

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 320 sayfa
ISBN 978-605-9877-78-7

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Figen GÜRSOY
YAZARLAR
Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU
Prof. Dr. Figen GÜRSOY
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Sunay YILDIRIM DOĞRU
Doç. Dr. Bedriye Tuğba KARAASLAN
Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR
Doç. Dr. Remziye CEYLAN
Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN
Dr. Öğr. Üyesi D. Esra ANGIN
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Elif KILINÇ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Nazan KAYTEZ
Dr. Fatma Betül ŞENOL
Dr. Sırma Seda BAPOĞLU DÜMENCİ
Bil. Uzm. Nuray ÖZTÜRK