ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ

SUNUŞ/ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ:
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR

Ailelerin, eğitimcilerin ve özel eğitime gönül verenlerin özel eğitim alanında kendilerini geliştirmeleri ve donanımlı bireyler olmalarında nitelikli eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Nitelikli eğitimin bir boyutunu oluşturan, ailelere ve eğitimcilere güncel bilgileri sunan kitapların
hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda ailelere, eğitimcilere ve özel gereksinimli
çocuklara katkı sağlayacağı düşünülen Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Gereksinimli Çocuklar kitabında; özel gereksinimli çocuklar tek tek ele alınarak incelenmiş, kitabın her bir bölümü kısaca aşağıda açıklanmıştır:

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar Bölümünde; zihinsel yetersizliğin tanımı, nedenleri, sınıflandırılması, çocukların gelişimsel özellikleri, zihinsel yetersizlikte tanı ve değerlendirme,
zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitimleri ve gelişimini destekleyen etkinlikler ele alınmıştır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocuklar Bölümünde; özgül öğrenme güçlüğünün tanımı, sınıflandırılması, nedenleri, çocukların gelişimsel özellikleri, özgül öğrenme güçlüğünün
tanılanması ve değerlendirilmesi, özgül öğrenme güçlüğü gösteren çocukların eğitimleri
ve özgül öğrenme güçlüğünde yardımcı teknoloji konuları ele alınarak açıklanmıştır.

İletişim ve Dil Bozuklukları Olan Çocuklar Bölümünde; temel kavramlar, dil bozuklukları,
dil bozukluklarının sınıflandırılması, iletişim ve dil bozukluklarında değerlendirme ve müdahale konularına yer verilmiştir.

Davranış ve Uyum Problemleri Olan Çocuklar Bölümünde; çocuklardaki duygusal problemlerle alışkanlık problemleri ayrıntılı bir şekilde ele alınarak açıklanmıştır.

Bedensel Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Çocuklar Bölümünde; bedensel yetersizliğin
ve süreğen hastalığın tanımı, sınıflandırılması, çocukların gelişimsel özellikleri, bedensel yetersizlik ve süreğen hastalıkta tanı ve değerlendirme, bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların eğitimleri, anne babaya düşen görevler, destek hizmetleri ve teknolojik uyarlamalar ile çocukların gelişimini destekleyen etkinlikler ele alınmıştır.

İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar Bölümünde; işitme yetersizliğinin tanımı, kulağın yapısı
ve işitme, işitme ile ilgili kavramlar, işitme yetersizliğinin nedenleri, sınıflandırılması, çocukların gelişimsel özellikleri, işitme yetersizliğinin tanılanması ve değerlendirilmesi, işitme cihazları, işitme yetersizliği gösteren çocukların eğitimlerine ve çocukların gelişimini destekleyen etkinliklere yer verilmiştir.

Görme Yetersizliği Olan Çocuklar Bölümünde; görme yetersizliğinin tanımı, gözün yapısı
ve görme, görme yetersizliğinin nedenleri, sınıflandırılması, çocukların gelişimsel özellikleri,
görme yetersizliğinin tanılanması ve değerlendirilmesi, görme yetersizliği gösteren çocukların eğitimleri, aile eğitimi, görme yetersizliğinde teknoloji ve çocukların gelişimini destekleyen etkinliklere yer verilmiştir.

Üstün Yetenekli ve Üstün Zekalı Çocuklar Bölümünde; üstün yeteneğin tanımı, sınıflandırılması,
çocukların gelişimsel özellikleri, üstün yetenekli çocukların tanılanması, değerlendirilmesi
ve eğitimleri ele alınmıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar Bölümünde; otizm spektrum bozukluğunun
tanımı, tarihsel gelişimi, epidemiyolojisi, nedenleri, çocukların gelişimsel özellikleri, otizm spektrum bozukluğunda tanı ve değerlendirme ile otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitimleri ele alınarak incelenmiştir.

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri: Özel Gereksinimli Çocuklar kitabının oluşturulmasında
bilgi, birikim ve deneyimleriyle katkı sağlayan değerli yazarlarımıza ve sevgili
yayınevi çalışanlarımıza, titiz ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kitabın eğitimcilere, ailelere, çocuklara ve özel eğitime gönül verenlere yararlı olmasını diliyoruz...

Prof. Dr. Neriman Aral
Prof. Dr. Figen GÜRSOY

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 264 sayfa
ISBN 978-605-9877-71-8

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Figen GÜRSOY
YAZARLAR
Prof. Dr. Figen GÜRSOY
Prof. Dr. Figen TURAN
Prof. Dr. Fulya TEMEL
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Ümit DENİZ
Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU
Doç. Dr. Adile Gülşah SARANLI
Doç. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Zeynep KURTULMUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Handan DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Şükran ŞİMŞEK
Dr. Fzt. Pınar Başar ŞENYILMAZ
Öğr. Gör. Gül KADAN
Arş. Gör. Sevda YILMAZ ÜNAL