OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN

fazla enerjisini harcamasını, isteklerinin yerine getirilmesini, pratik yapmasını sağlayan oyunlar vardır. Oyun çocuğun yaşamının merkezindedir. Oyun çocuğun öğrenmesinin kolaylaştırıcısıdır. Çocukluk döneminde doğal olarak oynanan oyun, çocukları tanıma ve anlama üzerinde sihirli bir güce sahiptir. Oyun, çocukların yaşamı anlama ve anlamlandırmaları açısından bir araç olarak kullanılır. Her çocuğun bireysel gereksinimleri farklı olmakla birlikte, çocuğun yemek, uyku, bakım, sevgi gibi temel hak ve gereksinimleri arasında oyun da yer alır. Çocuklar kendi seçimlerini yaptıkları her ortam ve materyalle oyun oynarlar. Bununla birlikte çocukların gelişim ve ilgilerine göre oynadıkları oyunlar da farklılık gösterir. Okul öncesi eğitim kurumlarında farklı yaş ve gelişim dönemlerinde bulunan çocuklara yönelik oyun ortamı ve materyallerinin düzenli olarak yenilenmesi gereklidir. Bu doğrultuda, MEB tarafından hazırlanan 0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı ve Okul Öncesi Eğitim programında oyun ortamlarının ve materyallerinin, oyun etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanmasına geniş yer verilmiştir.
Gerçekte oyunun gücünü anlamak için, oyun oynarken çocukları izlemek yeterlidir. Bu nedenle çocuklar yalnızca oyun oynamıyor, toplumun sağlıklı, mutlu bireyleri olma yönünde gelişiyor ve öğreniyorlar.
Oyun kitabı, Oyunun gücü, Oyunun gelişimi ve türleri, Oyun alanı materyal ve oyuncaklar, Okul öncesi eğitim ortamlarında oyun, Erken çocuklukta gelişimi desteklemek: oyun, Erken çocuklukta gelişimi destekleyen oyun örnekleri, Özel gereksinimli çocuklara oyun planlama ve uygulama, Çocukları oyunları sırasında gözlemlemek, Oyun ile ilgili diğer konular ve uygulamalar olmak üzere dokuz bölümden oluşturulmuştur.
Bu bilgiler ışığında hazırlanan kitap, çocuk gelişimcilere, okul öncesi eğitim alanında çalışacak olan öğretmen adayları ve eğitimcilere oyun konusunda gerekli bilgileri sağlamak ve destek olmak amacı ile hazırlanmıştır.
Bu çalışmada her zaman işbirliği içerisinde olan değerli yazarlara, tüm emeği geçenlere sevgi ve teşekkürlerimi sunarım.
Sevgiyle ve Oyunla kalın
Prof. Dr. Ayşe Belgin AKSOY

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 296 sayfa

ISBN 978-605-9877-90-9

Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy
Yazarlar
Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Neriman Aral
Doç. Dr. Ender Durualp, Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi, Doç. Dr. Sonnur Işıtan
Dr. Öğr. Üyesi Hale Koçer, Dr. Öğr. Üyesi Handan Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Ulus
Dr. Öğr. Üyesi Özge Metin Aslan, Dr. Öğr. Gör. Elif Yalçıntaş Sezgin
Arş. Gör. Ayçin Köycekaş, Arş. Gör. Hurşide Kübra Özkan, Arş. Gör. Merve Aksoy