GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI TANIMLAR VE PROGRAMLAR

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI TANIMLAR VE PROGRAMLAR

SUNUŞ/GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI:
TANIMLAR VE PROGRAMLAR

Bu kitap insan gelişim ve döngüsününde, öğrenme ve değişimin en yüksek ivme kazandığı
çocukluk dönemini kapsamaktadır. İnsan gelişimi, doğuştan getirilen genetik mirasın
çevreden edinilen deneyimlerle bütünleşmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bireyler, çevresel deneyimlerden edindiği bilgilere duyuşsal, bilişsel ve davranışsal tepkiler verir.Bu nedenle öğrenme, "bireyde oluşan bilişsel, duyşsal ve davranışsal kalıcı değişiklikler" olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi
için; hazır bulunuşluk ve olgunlaşma ön koşuldur ve öğrenme yaşantılarının
planlanması gerekmektedir. Bu nedenle, çocukla çalışan profesyonellerin; öğrenmenin doğasını bilmeleri, çocuğa uygun gelişimsel göstergeleri belirleyebilmeleri, müdahale ihtiyacı
olan çocukların ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri, bireysel ve sosyo-kültürel farklılıkları dikkate alarak uygun planlamalar yapabilmeleri, kapsayıcı bir anlayışla öğrenme sürecini yönetmeleri, çocukları motive edebilecek anlamlı, çeşitli öğrenme deneyimleri planlayabilmeleri,
çocuklardaki öğrenme çıktılarını ve gelişimsel ilerlemeleri değerlendirmeleri ve kayıt altına almaları beklenmektedir. Bu nedenle on bölümden oluşan bu kitapta, çocuk geşimi alanında çalışanlara ve çocuk gelişimi öğrencilerine; çocuğa uygun öğrenme yaşantılarının
düzenlenmesinde ve gelişimsel gereksinimlerin karşılanmasında; Eğitimin Temel Kavramları, Program Geliştirmede Tasarım ve Modeller, Program Tasarısı Hazırlama, Eğitim Durumlarının Belirlenmesinde Öğrenme Stilleri ve Modelleri, Eğitim Programlarında Çocuğun
Gelişiminin Değerlendirilmesi, Çocukta Gelişim ve Öğrenme, Okul Dışı Programlar, Kurum Merkezli Programlar, Ev Merkezli Programlar, Bireysel Destek Planları konularını ele alarak destek olabilmeyi ümit ediyoruz. Yaklaşık otuzbeş yıl önce çocuk gelişimci olarak başladığımız kariyer yolculuğumuzda bizlere destek olan tüm hocalarımıza minnet ve saygılarımızla… Tüm meslekdaşlarımıza yararlı olması dileğiyle...

Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Prof. Dr. Neriman ARAL

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 304 sayfa
ISBN 978-605-9877-79-4

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Prof. Dr. Neriman ARAL
YAZARLAR
Prof. Dr. Ayla OKTAY
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Rengin ZEMBAT
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Doç. Dr. Gürcü ERDAMAR KOÇ
Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Gözde İNAL KIZILTEPE
Dr. Öğr. Üyesi H. Merve İMİR
Dr. Öğr. Üyesi Nezahat Hamiden KARACA
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
Dr. Arş. Gör. Hilal İlknur TUNÇELİ
Dr. Arş. Gör. K. Büşra KAYNAK EKİCİ
Dr. Öğr. Gör. Mine Canan DURMUŞOĞLU
Bil. Uzm. Ayten DOĞAN KESKİN