GELİŞİM ALANLARINA GÖRE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI

SUNUŞ / GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMLARI:
GELİŞİM ALANLARINA GÖRE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bu kitap insan gelişim ve döngüsününde, öğrenme ve değişimin en yüksek ivme kazandığı
çocukluk dönemini kapsamaktadır. İnsan gelişimi, doğuştan getirilen genetik mirasın
çevreden edinilen deneyimlerle bütünleşmesi sonucu gerçekleşmektedir. Bireyler, çevresel deneyimlerden edindiği bilgilere duyuşsal, bilişsel ve davranışsal tepkiler verir.Bu nedenle öğrenme, "bireyde oluşan bilişsel, duyşsal ve davranışsal kalıcı değişiklikler" olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi
için; hazır bulunuşluk ve olgunlaşma ön koşuldur ve öğrenme yaşantılarının
planlanması gerekmektedir. Bu nedenle, çocukla çalışan profesyonellerin; öğrenmenin doğasını bilmeleri, çocuğa uygun gelişimsel göstergeleri belirleyebilmeleri, müdahale ihtiyacı
olan çocukların ihtiyaçlarını belirleyebilmeleri, bireysel ve sosyo-kültürel farklılıkları dikkate alarak uygun planlamalar yapabilmeleri, kapsayıcı bir anlayışla öğrenme sürecini yönetmeleri, çocukları motive edebilecek anlamlı, çeşitli öğrenme deneyimleri planlayabilmeleri,
çocuklardaki öğrenme çıktılarını ve gelişimsel ilerlemeleri değerlendirmeleri ve kayıt altına almaları beklenmektedir. Bu nedenle beş bölümden oluşan bu kitapta, çocuk geşimi alanında çalışanlara ve çocuk gelişimi öğrencilerine; çocuğa uygun öğrenme yaşantılarının
düzenlenmesinde ve gelişimsel gereksinimlerin karşılanmasında; Bilişsel Gelişim Alanı Destek Programları, Dil Gelişim Alanı Destek Programları, Motor Gelişim Alanı Destek Programları, Sosyal Duygusal Gelişim Alanı Destek Programları, Erken Çocukluk Döneminde
Yaşam Becerileri Eğitimi konularını ele alarak yardımcı olabilmeyi ümit ediyoruz. Yaklaşık
otuzbeş yıl önce çocuk gelişimci olarak başladığımız kariyer yolculuğumuzda bizlere destek olan tüm hocalarımıza minnet ve saygılarımızla… Tüm meslekdaşlarımıza yararlı olması dileğiyle...

Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Prof. Dr. Neriman ARAL

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 232 sayfa
ISBN 978-605-9877-74-9

EDİTÖRLER
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Prof. Dr. Neriman ARAL
YAZARLAR
Prof. Dr. Dilara ÖZER
Prof. Dr. Neriman ARAL
Prof. Dr. Neslihan AVCI
Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL
Doç. Dr. Hale DERE ÇİFTÇİ
Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR
Dr. Öğr. Üyesi Gönül ARISOY
Dr. Öğr. Üyesi Nilay DEREOBALI
Dr. Öğr. Üyesi Sibel TAŞRALI NALBANT
Dr. Öğr. Üyesi Yakup YILDIRIM
Arş. Gör. Elif Süreyya KANYILMAZ CANLI
Bil. Uzm. Ayten DOĞAN KESKİN