ERKEN MÜDAHALE

ERKEN MÜDAHALE

SUNUŞ/ERKEN MÜDAHALE

Erken Müdahale sözcüğü, çocuklar için kritik bir anlam içermektedir. Çünkü erken müdahale,
çocuklarda olan gelişimsel bir gecikme ya da bozukluk durumunda en “erken” zamanda
çocuk ve ailelerin gereksinmelerinin en üst düzeyde karşılanması ile “müdahale” edilip çocuğun gelişiminin en uygun şekilde desteklenmesi anlamına gelmektedir. Böylece yaşamın erken döneminde sağlanan gelişimsel ve eğitsel destek ile çocukların gelecek yaşantıları
arasında olumlu bir ilişki kurulabilmektedir. Yaşamın erken dönemlerinde gelişimleri uygun şekilde desteklenen çocuklar, gelecekte toplumsal yaşama daha çok katılmakta, erken dönemde yapılan müdahaleler olumsuz çevre koşullarının olası etkilerini azaltabilmektedir.
Aynı zamanda çocuklarda görülen problemlerin çocukta yerleşmeden önce önlenmesi, çocuk ve ailelerin ciddi problemlerle ilgili deneyimlerle yüz yüze gelmelerini engellemekte, çocukların olası çıkabilecek ikinci komplikasyonlardan korunmalarını sağlanmaktadır. Erken müdahale çalışmalarında aile, her aşamada çocukla beraber yer alarak, gereksinimleri, güçlü yanları, seçimleri ile erken müdahalenin odak noktasını oluşturmaktadır. Erken müdahale programlarının niteliği ile aşamalarının çocuk ve ailenin gereksinimlerine göre belirlenmesi, erken müdahaleyi uygulayan ekip ile ailenin işbirliği ayrıca önemli konulardır.

1970’lerde ele alınan erken müdahale programları yıllar içinde gelişmiş ülkelerde kanunlarla
belirlenmiş ve bu doğrultuda sistematik olarak ekip elemanları, nasıl uygulanacağı,
kimlerin bu hizmetten yararlanacağı ortaya konmuştur. Bizim ülkemizde de olarak var olan sistem ve kaynakları kullanarak erken müdahale konusuna açık ve net sistem oluşturup bunları kanunlaştırmak ve var olan uygulamaları bu sistemin içine yerleştirmek gerekir. Bu bağlamda, erken müdahale kapsamına giren çocuk ve aileleri belirlemek, aile merkezli uygulamalarını süreç içinde hayata geçirmek, çocukların belirlenmesindeki tarama ve tanılama
kriterleri ve araçlarını ülke normlarına göre oluşturmak ve ekip çalışmasını sağlayarak,
ekibin de çalışma prensipleri ortaya konarak nasıl bir temelde oluşturulacağını belirlemek
erken müdahalenin temelidir. Ancak bu aşamalar oluşturulduğunda, erken müdahale konusunda tam bir uygulama gerçekleşmiş olur. Bu uygulamalar gerçekleşirken en önemli nokta “işbirliği ve ekip” olmaktır. Aile ile işbirliğinin yanısıra bu konuda çalışan profesyonellerin birbirinin uzmanlık alanına değer veren sistem içinde çalışmalarını sürdürmesi çocuk ve ailenin en yüksek düzeyde verilen hizmetten yararlanmasına sebep olacaktır.

Bütün bu yararları ve etkileri göz önüne alındığında bu kitapta; Erken Müdahaleye Genel
Bakış, Erken Müdahale Tarihçesi, Erken Eğitsel Müdahale Modelleri, Erken Müdahale Hizmetleri, Aile Merkezli Uygulamalar, Erken Müdahalede Değerlendirme, Erken Müdahalede
Ekip Çalışması, Türkiye’de Erken Müdahale Çalışmaları, Yurtdışında Erken Müdahale Çalışmaları: Bir Ekip Çalışması Örneği konuları yer almaktadır. Kitaptaki tüm yazarlarla “Erken
Müdahale” ruhuna uygun olarak yaptığımız ekip çalışması sonucunda bu kitap, alanda büyük eksikliği olan bu konuda, donanımlı bir kaynak olarak alana katkı sağlayacaktır. Yaptığı
özverili çalışmalar için bütün yazarlara en içten teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum, var olsunlar, sağ olsunlar….Onların katkıları ile bu kitap gerçek değerine kavuştu.

Aslında kitabın da ötesinde, aile ve çocuğun yüksek yararına, onlar için en doğrusunu ve uygununu başarmak için ülkemizde erken müdahale sisteminin ülke çapında gerçekleştirilmesi,
böylece başarı öykülerini çoğaltmak asıl amacımızdır. Bunu da ancak, çocuk ve ailesi ile beraber onlara gönül verenlerle birlikte başarabiliriz. Yolumuz uzun, ama ne kadar uzun olursa olsun gidilesi bir yol... Hepimize kolay gelsin...

Prof. Dr. Pınar BAYHAN

16x24 cm., 1. Hamur Kağıt, Renkli, 200 sayfa
ISBN 978-605-9877-72-5

EDİTÖR
Prof. Dr. Pınar BAYHAN
YAZARLAR
Prof. Dr. Arzu YÜKSELEN
Prof. Dr. Figen TURAN
Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN
Prof. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
Prof. Dr. Pınar BAYHAN
Doç. Dr. Şehnaz CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TORAN
Dr. Halime Miray SÜMER
Bil. Uzm. Didem EMRE BOLATBAŞ
Bil. Uzm. D. Merve TUNA
Bil. Uzm. Ezgi TAŞTEKİN
Bil. Uzm. Neslihan ARGÜT
Bil. Uzm. Şerife Sezen DURSUN
Feyza YALMAN